Zámek

Zachovalý zámek z let 1700 -1800, zasazen v parku, obklopen krásnou přírodou
První zmínky  jsou z roku 1364.
Záznam zmiňuje,  že tvrz na konci návsi, patří místním vladykům.
Nicméně již v 15.-tem století se tato tvrz uvádí jako místo pusté a kupuje ji v roce 1697, vdova,  ktera v roce 1717 tento statek, přenechává svému synu a ten tak  zůstává na dlouhá léta v držení tohoto rodu .

Samotný zámek má tři podlaží, prostornou zámeckou pudů a zimní zahradu. 
Zámek je svým dispozičním řešením i historii místa a okolí, vhodný i nadále k udržení přijatelné, historické zázemí skýtající ubytovací zařízení a v návazností na historií je v možnostech zámku a jeho dalšího využití s přihlédnutím k historickému období zřízení obsáhlé knihovny, aktuální obnova knihovny, galérie, pořádání koncertů a poskytnutí prostorů jídelny, knihovny a zimní zahrady i parku k mítinkům, i nepracovním setkáváním se skupin i s návazností na historií a další témata, přirozeně vyplývající z podstaty daného území i zámku.


Možnosti, je podílové spoluvlastnictví částečného obchodného podílu zúčastněných osob - forma družstvo -  plně zprovozněného zámku a zámeckého parku jako ubytovacího zařízení s restauračními službami a dalšími doplňkovými službami, vyplývajícími z podstaty zámku a prihlehlych prostorů, s využitím katalogové i internetové prezentace a prodeje všeho, co zámek ze své činnosti nabízí. Vlastnící takto zprovozněných prostorů jsou podílový spoluvlastníci, kteří se rovněž podílí na veškerém přímém chodu provozu zámku i jeho zázemí.
 

Odkup, nebo Pronájem s předkupním právem.- Počet družstevních podílu na zámku a parku je určen celkovým záměrem využití zámku a přilehlé zámecké zahrady. Počet družstevních podílu podléhá množství pracovních pozicí potřebních k zabezpečení provozu reprezentační části, ubytovací časti a odbytové části - restaurační, dále zabezpečení provozu knihovny, galérie a zámecké zahrady.
Všechny podíly na zámku a parku jsou percentuálně stejné, náročnost a vytíženost jednotlivých vlastníků je dále řešená finančním ohodnocením výkonu odvedené práce v době provozu, dle platných tarifů, případně dle vzájemných dohod podílníků.
Přípravu celého projektu lze již v počáteční fázi svěřit do ruk odborníkům, nebo odborným firmám: napr. společnost specializující se na zakládání firem, dále pracovní agentura, které celý proces společně s právníkem a případně externím ekonomem započnou a po sformovani se alespoň základní skupiny, spolupracují dále na ukončení převodu.
V přímé návaznosti na tuto počáteční činnost směřující k převodu zámku a zámecké zahrady na družstvo vlastníků, je již příštími podílníky v prostorách zámku a zámecké zahrady, na základě nájemní smlouvy s předkupním právem mozna činnost směřující k plnému zprovoznění zámku a zámecké zahrady.
V prvotní fázi lze zprovoznit zámeckou zahradu s nízkým vstupným poplatkem a k příjemnému posezení lze zde návštěvníkům, nebo pozvaným skupinám nabídnout malé občerstvení nealkoholické, malé zakousnuti z rychlého občerstvení, dále je zde možné nabídnout kurzy kreslení, kurzy lidových uměleckých řemesel, vyroba drobnych uzitkovych predmetu lidove tvorby,  malou scénu ...

V průběhu započetí a pokračování tohoto zahradního provozu, lze průběžně již připravovat zámecký katalog posytovanych služeb a přiřadit částečné upozornění na galerijní a knihovní sbírku, taktéž oslovovat a do katalogu přiradit všechny výrobce zařízení zámku, kteří se budou podílet na dodání zařízení výměnou za uvedení své výrobny v zámeckém katalogu a internetové prezentaci. Internetovou prezentaci je možné spojit s komisním prodejem (20% zisk) výrobku od výrobců, kteří se budou podílet na  zařízení zámku. Ubytovací část lze zařídit různorodě, tedy každý jeden pokoj je možné zařídit v jiné době a jiným stylem, což může vést k vetší žádaností ubytovacích služeb. 

Osloví-li Vás daný záměr, prosím ozvěte se zde v diskusi, případně napište na sebe kontakt přes formulář "Napište nám"


 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *