Záhady a taje - Veľká pyramída, šachta...3

Záhady a taje - Veľká pyramída, šachta...3

Čo je to vlastne ...chcem povedať šachta, ale je to vlastne akoby úzka chodba?, ale k čomu?, na okraji pokojiku z jednej i druhej strany úzka chodbička vedúca šikmo nahoru.

Dajme tomu že ja, moje telo je ten pokojik v pyramíde. Ja mám ruky, zdvihnem ich nahoru, máličko v zosikmenom uhle, podívám sa do zrkadla. Moje ruky akoby naznačovali pyramídu a jej vrchol sa dotýka môjho tela tak, že hlava tvorí akoby pomyselné Slnko, ktorého zobrazenie, bolo kedysi položené na vrchole Veľkej pyramídy... základ tejto pomyselnej pyramídy je kdesi v Kozmu a moja hlava je v tejto teórii Slnkom pre Kozmos...

Dívam sa okolo seba na prírodu, na rastlinky, na vodu, bez ktorej rastliny nemôžu byť, na zvieratká, ktorých je na našej planéte úctyhodné množstvo. Na ľudí, ktorí v tom kolobehu života, chodia akoby s hlavou zamotanou do vlastného potrhaneho sveta, zhuzvaneho do neprehľadného zámotku. Niet možnosti sa na svet podívať cez zámotok, pretože jeho silná vrstva je nepriehľadná a potrhaný svet postráda logicky sled...

Už si nepametám kto nás učil dejepis na základke. V podstate je to zcela jedno. Ten učiteľ v tom čase nemal vlastný názor. Bol čas socialistickej súdržnosti súdruhov a naučiť sa dieťa mohlo len to, čo bolo napísané pre všetkých. Učivo zapísané na niekoľkých riadkoch pod označením Egypt obnášalo správu, že naša civilizácia vznikla asi pred 3500 rokmi p.n.l. v Egypte, keď kmene roľníkov boli zjednotené jedným panovníkom.

Naveznost dejepisu bola daná ďalej postupným pridávaním kráľovských rodov a ich vojenských šarvátok, ktoré mali neblahý dopad na všetkých.

Bolo by zbytočne zrejme rozoberať základné slová pod pojmom "zjednotil roľnícke kmene" tu narážame na skutočnosť, že si zrejme niekto podrobil, možno i násilím slobodných ľudí, žijúcich z darov Zeme a založil tak otrokársku mocnosť, rozrastajúcu sa po celom svete... čiže áno, toto je civilizácia, ktorá vznikla niekedy pravdepodobne tak ako je zaznamenano pred 3500 rokmi p.n.l..

Istý čas má na chvíľu pochytila túžba vidieť akú mám auru. Pár riadkov som si o aure prečítala a nutkanie bolo veľké. Nápis na budove kadiaľ som denne prechádza ohlasoval práve pokrytie mojej potreby. Vošla som teda dovnútra a oznámila, že mám záujem o foto mojej aury.

Mám ten obrázok uchovaný dodnes.... Teória zdvihnutých rúk, by zrejme mohla byť adekvátne prijateľná. Ja som gulička energetických tokov, farieb i hmoty a moje korene sú v Kozmu, moja kolíska je v Kozmu, ja som dieťa Kozmu, ja som vrchol tvorenia kozmických síl, ja som svetlom, ktoré vzišlo z temnôt kozmu a sedí na vrcholu pomyselnej kozmickej pyramídy života...

 

Foto zdroj: internet - jedna sa o sachtu, vo Velkej pyramide, ktoru skumal robot ...


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *