Záhady a taje - Veľká pyramída... 1.

Záhady a taje - Veľká pyramída... 1.

Na svete snáď nie je miesto o ktorom by bolo napísané toľko riadkov ako o Veľkej pyramíde v Egypte. Niekoľko kameňov uložených na jednu hromadu neustále nachádza tých, ktorí dokážu napísať mnoho viet končiacich otáznikom. Nevidím teda dôvod, prečo by som v tomto smere mala byť výnimkou i keď som nikdy nejak zvlášť túto hŕbu kamenia neštudovala. Viem avšak o nej že je. Existuje i keď mnohí o nej vedeli skôr ako ja.

Nuž teda na začiatok.

....V pyramíde je ukrytý v číslach obvod našej planéty. Môžme si teda vyhľadať v  číslach pyramídy, všetky dostupné informácie o našej planéte?

.... Výška pyramídy v sebe ukrýva vzdialenosť od Zeme k Slnku. Môžme si teda do Kozmického priestoru premietnuť  rozmery pyramídy od Zeme k Slnku?

.... V pyramíde komnaty, kolmé šachty vedúce na povrch, chodby a podzemná komnata.. Môžme teda zistiť po premietnutí rozmerov pyramídy do Kozmického priestoru od Zeme k Slnku v akej vzdialenosti od Zeme v Kozmickom priestore sa nachádza takzvaná Kráľová komnata a či je fyzicky možné aby táto Kráľová komnata poukazovala na fakt o náznaku možnosti príletu čohokoľvek na dane miesto, odkiaľ je možné vletieť do útrob Zeme? Prípadne kam je možné v Kozmickom priestore vyletieť skutočným pôvodným vchodom?

.....Z komnát v pyramíde vedie chodba do podzemia, do takzvanej pohrebnej komnaty. Môžme po premietnutí skutočných rozmerov Zeme určiť v akej hĺbke v Zemi (alebo za Zemou v Kozmu) sa táto podzemná komnata nachádza?

....Pod takzvanou Kráľovou komnatou sa nachádza Kráľovnina komnata. Môžme po premietnutí do Kozmického priestoru zistiť v akej výške od Zeme by sa daná komnata mohla nachádzať?....


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *