Vzor - žena

Vzor - žena

Temno medené kadere sa jej pohupovali okolo  hlavy sem a tam, keď  začala rozhorčene popisovať, čo sa jej stalo.

Mirala nechápala, ako je možné, že sa jej prihodí tak obyčajná nečakanost ako je defekt na aute, práve keď má tak ťažký svetabôľ.

Blížilo sa k polnoci, keď chvatne nasadla do auta a naštartovala. Križovatka striedala ďalšiu, v slepej uličke automaticky otáčala a šla ďalej, von z mesta, ďalšie mesto, freeway... zjazd z diaľnice, ulica, prázdna ulica,...och, koleso... uvedomila si, že musí zastaviť a vymeniť koleso.

Podívala sa na mobil. Prázdna batéria. Zamkla auto a s vedomím, že nedokáže sama vymeniť koleso na aute, sa vybrala hľadať pomoc. Kráčala bezcieľne práve tak ako pred chvíľou jazdila. Bolo už dávno po polnoci, ale Mirala kráčala stále vpred s nádejou v srdci že pomoc skutočne nájde.

-"Bastárdo. Bol to najhorší bastárdo akého som mohla stretnúť." Jej sebebôl bol skutočný. Nechápala, ako sa mohol ten krásny a temperamentný italský mladík, ktorého tak nesmierne ľúbila, otočiť o 180 stupňov. Dva roky šťastia sa stratili tak rýchle, že tu zmenu nestihla ani zaregistrovať. Keď pochopila že sa čosi deje, ostalo jej toľko času, aby vzala kľúče od auta a rýchlo odišla.

Včera mala všetko, dnes mala nič, čo bolo ešte menej ako v dni keď sa zoznámila so Santinim. Temperamentný Ital sa jej páčil od prvej chvíle čo ho spatrila.

Ja som z Argentíny, vravievala, ale pre tých ktorých poznala už dlhšiu dobu, mala otázku kto vlastne je. Postavou s takmer ideálnymi mierami a temne medenými kaderavými vlasmi, vždy pritiahla pozornosť. Kto sa jej ale prizrel lepšie, vyčítal z čŕt jej tváre určitú neistotu i prostú, prirodzenú krásu. Bola skutočne argentínka, avšak ani sama nevedela, ktorých predkov má vo svojom srdci uprednostniť. Bola zmesou rôznych etník. Jej prapredkovia sa usadili v amerike takmer s prvou európskou zásielkou kolonizátorov, avšak neskôr si partnerov vyberali tak ako to priniesol čas. Holanďania, maďari, slovania, indiáni, francúzi, blízky východ. Zastúpenie v génoch celosvetové. Mirala mala avšak dostatočný prehľad o danej situácii, aby túto záležitosť nenechávala nabobtnať do rozmerov, ktoré by nedokázala pojmuť rozumovou sférou. Bola to skutočnosť, ktorú už nemohla ovplyvniť.

V túto chvíľu potrebovala iba pochopiť, že Santini dal prednosť Italke. Dal prednosť svojej krvi. Ona sa stala preň Ničím, ktoré mu prekážalo. Temperamentný Ital nemal ďaleko k násilu.

Tá ďalšia záležitosť ktorú potrebovala riešiť naliehavejšie, bola skutočnosť, že nemá kam ísť. V kabelke najnutnejšie doklady, pár drobných na výdaje a v ruke kľúče od bytu, kam sa už nemôže vrátiť i od auta s pichnutým kolesom. Hlavou jej bleskla myšlienka, že neni schopná v túto chvíľu vnímať skutočnú podstatu svojej situácie.

Potrebovala kohokoľvek, komu by zverila svoje rozčarovanie nad tým, že verila bastardovi.

Máme zvláštnu dobu. Sme voľní, nezvezujú nás žiadne prikázania s kým smieme žiť a s kým nie. Jedni z nás sú čistokrvní svojou etnickou príslušnosťou, iní nevedia kto vlastne rodom sú.

Morálny kódex, avšak nemá nič spoločne s génmi.

Výhoda čistokrvnej etnickej príslušnosti tkvie v rodovom zázemí. To je skutočnosť, ktorá skýta nesmierne mnoho. Jednak sa človek od mala pohybuje v prostredí kde je takmer každý príbuzný, nachádza sa tu nesmierne mnoho informácií, avšak morálny profil každého jedinca sa v tomto prostredí formuje samostatne. Mnohokrát sa stane, že to najmilšie dieťa vyrastie a stáva sa čiernou ovcou rodiny.

Naproti tomu, ľudia ako Mirala sú práve tak výnimkou v prostredí z ktorého vzchádzajú. Pokrvne bastard, zmes celosvetových génov, vyrástol do krásy telesne i morálne.

V túto chvíľu potrebovala strechu nad hlavou a kľud až do chvíle, než pochopí, že musí vykročiť po ceste o ktorej nevie kade vedie.

V túto chvíľu nevedela ktorú babičku má uprednostniť vo svojich prosbách o pomoc. Obe už boli sice na inom svete a rodičia tiež. Stala tu, úplne sama vo svojom žiali, nič nevedela ani o bohoch ani o ľuďoch, len začínala chápať, že jej v túto chvíľu beztak nik z tých, ktorých by chcela popýtať o rádu či pomoc, nepomôže ani neporadí.

Musí spoliehať len sama na seba a na to, čo vie. Jej žiaľ bol vskutku pravdivý.

Mnoho z nás si pravdepodobne uvedomuje zložitosť voľnosti, ktorá prerastá do týchto rozmerov. Ťažkosti sa spravidla prejavia výnimočne, avšak môžu naštartovať sériu osudových pádov.

Silu v tomto prípade môže žene poskytnúť vzor inej ženy z rodu, ktorá sa s podobnou situáciou dokázala vyrovnať, prípadne ženy, ktorú postihnutá obdivovala už v detstve. Ženy, ktorá si dokázala zastať svoju rolu dievčiny a následne ženy, matky.

I keď popravde to čo potrebujeme my všetky, je správny model ženy vždy práve pre našu dobu. Kódex moralky a cti, ako žiť v danú chvíľu. Ako byť naozajstnou ženou, krásnou a pevnou vo svojej ženskosti.

Ženy skryté v tieni etnika, kráčajuc chodníkom davnosti ich predchodkýň, to majú ľahšie. Možno raz za dlhý čas príde nejaká malá zmena, avšak tá má za úlohu len pridať poznatky novej doby v úlohe ženy. Tieto ženy majú poznatky mnohých žien predchádzajúcich generácií o živote, o povinnostiach ženy, matky.

Ženy typu Mirala, majú síce prehľad o rôznych etnikách, majú v živej pameti všetko, čo bolo vzácne ich babičkám a prababičkam, ničmenej vo vetšine prípadov nemajú blízkych priateľov od detstva a rovnako ani vlastný, vyhranený životný štýl. Nemôžu sa etnicky nikam radiť, nemajú teda historické zázemie a nemajúc svoju históriu, nemajú náhľad na vlastnú budúcnosť. Žijú prítomnosti ktorá je. Ak sa z nejakých príčin prítomnosť stráca, buď padnú, alebo pôjdu ďalej a cestou si po prežitom utrpení vytvoria svoj vlastný svet, ktorý už budú navždy žiť s vedomím, že sú bastardi krvou, avšak výnimoční svojou úctou k životu, svojou morálnou sílou.

 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *