Vínna réva a Barter

Vínna réva a Barter

Zpustnutá zem zaviata horúcim, presypajucim sa pieskom, kam len oko dohliadne. Od obzoru po obzor. Pusto vo dne, pusto v noci. Niet ľudí tu, kde kedysi kvitli voňavé kvety za zurkotu pretekajúcich potôčikov. Kde stromy obťažkané šťavnatými plodmi i okrasné kríky, poskytovali príjemné zátišie v tieni na rozsiahlych trávnatých plochách k šanteniu deťom... kde lány zlataveho obilia, sa striedali s modravými lánmi ľanu siateho.

Egypt. Pustý a vyrabovaný. Ostalo len to, čo veľmi dávno bolo ukryté v zemi a považované za nepodstatné. Hrobky. Hrobky pokladané za bezvýznamné, práve tak ako bezvýznamní sa zlodejom zdali ti, ktorých do týchto hrobiek ruky pozostalých ukladali. Mena známych faraónov sú ako magnet. Po návšteve zlodejov v takejto hrobke neostalo ani meno faraona, zapísané v kameni.

Ako pracuje zlodej? Buď na zákazku, na požiadavok čo má ukradnúť, alebo sám pre seba. Ukradne čo objaví a ukradnuté sa snaží zmeniť za finančnú hodnotu. Tu vo vetsine prípadov minie vo veľkopanskom štýle a keď už nič nemá, začína znova... ukradnúť, dobre speňažiť....

I v našej dobe je tam v piesku ešte hodne hrobiek... vždy sa nájde niečo, čo fascinuje charakteristickým egyptskym umením, práve tak ako nevysvetliteľným, nepochopitelnym..

Zdá sa, že nájsť v hrobke z čias 3300 rokov p.n.l. šperky neni nič zvláštne, pokiaľ vieme, že sa títo ľudia radi zdobili. Nájsť avšak šperky vyrobené čiastočne zo železa, ak ofialne stanovisko vraví že prvé železo sa v Egypte ťažilo a spracovávalo až okolo roku 600 p.n.l. zaváňa chýbajúcou možnosťou nájsť riešenie. Ďalší problém nastáva len čo sa železo dostane na skúmanie do rúk vedcom a záver konštatuje, že železo na šperkoch z roku 3300 p.n.l. nepochádza zo Zeme, ale z Kozmu a mohlo sa k nám dostať formou spadlych meteoritov.

Otázka znie, ako dokázali pastieri a roľníci, pred 5300 rokmi, spracovať železo z meteoritu na šperk?

Detstvo mojich prarodičov sa nieslo v znamení hladu... v tom čase bol na slovensku hlad v tak extrémnom merítku, že ľudia mleli kôru stromov na múku a z toho piekli deťom chlieb. Táto hladová doba nastala po extrémnych výkyvoch počasia, keď prostý ľud nemal dostatok potravinových zásob. Roky okolo 1910 boli ťažké, práve tak ako roky okolo 1935, keď začínalo detstvo mojich rodičov. Bieda II. svetovej vojny im dokázala zabezpečiť pocit hladu, zimy a špiny, po vyhnaní z domova.

Detstvo moje, sa nieslo v znamení neobmedzenej moci socialistických pohlavárov. Ja avšak som už videla v pozdnom detstve, spejuc k dospelosti i pomaranč. Aj ja som bola viac hladná ako sýta a moje deti slávili demokraciu preloženú neobmedzeným zločinom. Dnes je bývalé československo rozkradnuté takmer tak, ako egypt... i keď nie až tak. U nás sa zatiaľ nepresýpa piesok od obzoru po obzor... ešte nie...

Mnohí z nás, ktorí majú radi umenie a starožitnosti, si v podstate musí neustále čítať jak novo publikované staré záznamy, doplnené o dodatky, tak novo objavené umelecké diela. V tejto dobe avšak rozpory v oficiálnej verzii trvania civilizácie a skutočnosťou začínajú byť príliš veľké....

Pole ktoré je spojnicou pre všetkých a všetky činnosti je internet. je to miesto, odkiaľ môže ľudstvo vykročiť na správny chodník životom.

Adlan sa takmer vždy snažil milo sa usmievať na každého. I mne venoval pár naučených úsmevov pred tým, než sme sa skamarátili. Vyprával mi o svojej krajine, ktorú miluje. Vravel, že je do nej zaľúbený viac ako do pekných dievčat okolo seba... v tej dobe ešte nevedel čo je mať rád... vravela som, že až nejakú zaujímavú slečnu stretne za nejaký ten piatok, určite bude krajina až na druhom mieste. Neveril mi. Za rok sa oženil a tvrdil mi, že je to pol na pol, ale že musí rýchle domov, do svojej krajiny, inak zrejme percenta padnú... začne zabúdať... Turecko... krása i pôvab krajiny, spletenej s ľuďmi zvláštnej nátury.

Turecko, kde v nehostinných juhovýchodných kútoch krajiny pestovali vínnu revu už pred 9000 rokmi... objavy sú potvrdené výskumom.

K čomu potrebovali pred 9000 tisíc rokmi vínnu šťavu z tak obrovskej plochy? Do akých nádob plnili túto šťavu v danom čase?

Akým systémom tieto produkty pred 9000 rokmi zamieňali? Je zrejme aktuálny Brater - Barterová zmena. Ako si mohli v danom čase určovať pomer pre zmenu? Atraktivitou zmeňovaných tovarov, alebo potrebnosťou? Čo bolo v ich čase určujúce pre uzavretie Barterovej transakcie?

Pre cestovanie krajinou je potreba vozítko. Pre presne vykonanie cesty za učelom obchodným, je potreba mapu na cestu krajinou. Dnes práve tak ako včera. Osol je svojhlavý, ale ťahá i keď neni jasné, kedy zastaví... stroj na cestovanie, riadený pohybom človeka, alebo jeho myšlienkou, je funkčný, i keď neni jasné, kedy sa môže zastaviť... stačí jedna jediná mala neopatrnosť, alebo... zbrane hmotné i nehmotné sú tiež na vysokej úrovni...

Umelec je človek, ktorý si musí všetko vytvoriť podľa svojich predstáv sám... niet nikoho, kto by mu pomohol jeho chvíle v područí múzy previesť do viditeľnej podoby... je tým, kto sníva i skutočne žije, učiac sa každým krokom nové.


 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *