Záhady a taje - Hall of Records" 2.

Záhady a taje - Hall of Records" 2.

Poznáte to? Deň ako každý iný. Či už svieti Slnko, či prší... zcela fuk, pretože Vy máte svoj deň "D" ako vravievala jedna moja známa deň trhací, keď by ste ho najradšej vytrhli z kalendára... autobusy alebo tramvaje v ten deň schválne meškajú, alebo vynechávajú spoje, všetci okolo idúci do Vás neopodstatnené vrážajú, otravujú Vás zcestnymi záležitosťami, až následne nasadnete na opačnú linku, ale z dôvodu prepleneho busu si to uvedomíte až temer na konečnej, čo znamená, že ste práve zmeškali dôležitú schôdzku na ktorej Vám nesmierne záležalo. Následnou návštevou banky zistíe, že bankový účet neodoslal dôležité mesačne platby, keďže od obchodného partnera nedorazila načas dohodnutá provízia... dnes teda nemôžte nakúpiť na oslavu zajtrajších dcériných narodenín, pretože niet čím platiť... cestou do družiny si takmer vyvrtnete kotník, ale odnesie to iba opetok, ktorý si po zdvihnutí zo zeme teraz nesiete ako trofej v ruke a Vaša chôdza pripomína kačaciu, ... dcéru z družiny si odnášate domov v plači s poškriabanym obličajom, ako následkom detskej bitky... a keď už konečne máte chuť vydýchnuť si v pozdný večer a užiť si pohody, zistíte, že Vás partner má zrejme zase "predĺženú pracovnú dobu" a možno sa zastaví ráno pre čisté prádlo.... Vy však usínate s vedomím, že zajtra, zajtra bude zcela normálny deň, keď sa vzbudíte a s elánom začnete riešiť všetky záležitosti, ktoré ste dnes nemala šancu zvládnuť, pretože schválnosti si dali dostaveníčko práve na Vašej adrese...

A mnoho z nás vie, že sa občas pritrafí mať takýto popletený čas i hodne dlhú dobu... to keď schválnosti sa nechcú odsťahovať inam.... a my všetci tiež vieme, že existuje v ľudskom svete ešte jedna doba keď život nemôže ísť v tých správnych koľajach. Tu dobu zvykneme volať doba vojny. Doba, keď nás život a život našich blízkych, je násilím zmietaný tak, že prirodzený tok dní je zcela nemožný a to násilie páchajú pravdepodobne ti, ktorí možno ani nevedia inak žiť, ...

Dnes si už nepametám kedy prvýkrát som sa začítala do textu o komnate v egyptskej pyramíde, kde je všetko od stvorenia sveta... uložené a zaznamenané čo to je a k čomu sa to používa. Je mnoho textov o minulosti, ktoré sú napísané jasnou rečou tak aby bolo textu rozumieť. Je avšak i mnoho tých, ktoré sú napísané takmer nezrozumiteľné, popletené a pri najlepšej vôli im nie je možné zcela rozumieť. Mnoho starých textov avšak je zaznamenano určitými symbolmi. Symboly sú vpisované tiež formou architektúry, vkladané sú i do mnohých ďalších činnosti, ktoré ich dokážu zviditeľniť na dlhú dobu. Pokiaľ teda plynu naše dní ustáleným tempom, dokážeme si všetko rozvrhnúť tak, aby nám zvýšil čas tiež takmer každodenne na ďalšie vzdelávanie sa, na prijímanie nových podnetov, ktoré nám prinesú rozvoj našich vedomosti. Práve znalosti histórie, nám môžu napovedať, že mnohé symboly s ktorými sa i v dnešnej dobe takmer dnes a denne stretávame, sú skrátene zápisy určitých dávnych udalosti a sú neustále zapisované a prepisované, aby sa daný zápis mohol znova z generácie na generáciu uchovať, aby nezanikol. Dá sa to prirovnať k narodeninám babičky alebo dedka. Určite si taktiež neustále pripomínate ten deň, ten dátum,... kúpite darček a zo srdcom plným poďakovania sa zúčastníte rodinnej oslavy... Nuž a tekéto dní má ľudstvo často zapísané jedným znakom. Tým egyptským zvykneme hovoriť hieroglyfy, sumerským klinové písmo a mnoho ďalších ako feničania, hebrejci, venedi, kelti, germáni, slovani,mayovia, inkovia, anasazi... majú svoje znaky, svoje etnické udalosti, ktoré sú pre ne významné. Avšak ľudstvo ako celok má udalosti, ktoré sú celosvetového významu. Má udalosti, ktoré ovplyvnili celú planétu a tieto udalosti sú zapísané jednotným zápisom tak, aby im dokázali porozumieť všetci... alebo tuším bude múdrejšie povedať, že boli vo svojom čase vyhotovené tak, aby im mohli porozumieť všetci a všetci pravdepodobne boli s týmito zápismi uzrozumení.

My dnes sa ich potrebujeme učiť práve tak, ako sa ich učili vtedy tí, ktorí boli v danom čase prítomní životom. Boli to naši predkovia a tieto zápisy nemajú charakter tajných vied, ale historických udalosti. Je teda len na nás, nájsť si čas a začať sa učiť týmto v symboloch zapísaným udalostiam rozumieť.

Pokiaľ teda povesť výprava, že v pyramíde sú uložené všetky dôležité informácie v číslach, budú tu taktiež uložené v slovách, keďže znaky číselné sú častokrát i písmena, alebo dávne udalosti celkové. Podľa môjho názoru je teda vo Veľkej pyramíde uložené formou čísel, slov zložených z porozumenia zapísanému číselnému znaku ako udalosti, ale i jednému písmenu, takmer všetko čo bolo v danú dobu aktuálne k zanechaniu vzkazu budúcim generáciám.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je 100% pravdepodobnosť, že všetky komnaty, tak ako ich popisuje dodnes ústne zachovaný príbeh, sú vo Veľkej pyramíde do dnešných dní a niet žiadneho dôvodu myslieť si, že sú tieto priestory tajné. Podľa mnohých zápisov, boli určené k zachovaniu nesmierne dôležitých udalosti... a všetky dôležité artefakty by tak do dnešných dní mali byť prítomné.

Pyramída je postavená na Zemi. V pyramíde je v číslach obsiahnutý obvod našej planéty - Zeme. Na vrcholu mala pyramída pravdepodobne znázornenie Slnka. Skúsme premýšľať o pyramíde tak, že Vesmír je v danú chvíľu pri výstavbe pyramídy pojatý ako naša Slnečná sústava, keď je Slnko na vrcholu kuželu ktorým sa rozlievajú jeho svetelné paprsky a v tomto okamihu sú v danom svetelnom kuželi prítomné všetky štyri planéty poblíž Slnka... teda Merkúr, Venuša, v horných priestoroch pyramídy, Zem je dole ako prízemie s vnútorným uschovaním dôležitých artefaktov a záznamov v komnatách "Hall of Records" a Mars je zobrazený v podzemí pyramídy ako nedokončená hrobka...

Po prečítaní všetkých číslic vložených do výstavby tohoto architektonického diela a premenou číslic do písmen, by nám to čo nie je poznamenané zápisom malo dať hodne dlhý záznam o dávnej udalosti a pre potvrdenie zápisu by sme sa mali presvedčiť prečítaním vesmírnych konštelácii.

Čo dodať? Len snáď, že každý z nás si môže symboly pyramídy podľa svojich vlastných časových možnosti čítať sám a následne si tieto záznamy môžme porovnať, a až nás bude viac, môžme tieto znalosti znova vkladať do jednoho či viacerých znakov s pridaním doby dnešnej a takto si znova na dlhé generácie ponecháme znalosti dávnych dní pre svojich potomkov...ktorých budeme tieto symboly učiť, aby ich dokázali správne prenechať zas deťom svojim.

Pyramída je často označovaná i ako MeR. Pod M vkladáme Vesmír, živý pohybujuci sa Vesmír a pod R Slnko. Slnko ako svetko, zvuk, voda, vzduch, pevná hmota...pyramída je číselné vyjadrenie ako celok zodpovedajúci precesii v počtu rokov cirka 25 900....Ľudia ktorí pyramídu stavali, mali všetky dostupné technologické nástroje svojej civilizácie, ale rovnako i potrebné nástroje alternatívne... s veľkou pravdepodobnosťou sa po prečítaní všetkých zápisov dozvieme históriu sveta, ale i našich predkov, našich dvoch národov - teda česku a slovensku.

Dôležité je teda porozumieť, že pokiaľ hľadáme v pyramíde "Hall of Records" do ktorej boli vložené artefakty od zrodenia nášho sveta, potrebujeme si uvedomiť, že pyramídu stavali stavitelia, a jednou z "Hall of Records" je teda i naša planéta Zem z ktorej stavitelia čerpali námet a odkiaľ zo všetkých kútov Zeme tieto artefakty zozbierali a uložili ich do bezpečia vnútri mohutnej pyramídy, aby boli prostredníctvom hmotných predmetov potvrdené dávne udalosti a znalosti. Aby bola potvrdená udalosť, ktorá je zhmotnená ako Veľká pyramída....


 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *