- v tomto okamihu. Egypt,Slovane,Keltove,Indie, Cina,Indiani....

Mám ráda minerál se jménem Růženín. Jeho krásna pastelová růžová barva protkaná bílou, navozuje pocit hebkosti a křehkosti a do duše pomalým krokem vchází potřeba doteku něhy... doteku v tento čas a přec doteku z věku dávných, jenž protkávají svou naléhavostí tento den...
 
-...." knížata stojí u sebe pěvně jako skály, není je možné rozdělit. Jejich duše jsou čistější krystalu na své dráze, není je možné zanést kalem. Chrání mnohem vic, než možné je vyjevit a jejich osud je tak navždy spjat s Dítětem zahrad kvetoucích. Jen Kosmos smí vše na konci času vyjevit..."

-"D" staroslavjansky znak Dazdboga, jako znak pro pyramidu ční z Narmerovy palety.

-Rozdělený Nil? Jeho polovina obtéká západní stranu egyptského Nilu, západní stranu, která je tabu a neutrálně uzemí, Ptahuv chrám, dohodou zapsanou spletený vydává jen pomalu své svědectví o době kdy těžce byl porušen zákon Maat. Polovina Nilu, jenž protéká deštným pralesem... Mám ráda vodu i déšť a Perun je mým spojencem, i když ukradli mi můj potůček...

-Khentkawes je první. Dáma snad se Starým vrchem spojená a jeji kanál spojení k Zemi je naveden. Však pyramida též o Slunci vypráví o výstupu na obzor i slunovratech. Jedna strana pyramidy se svými loktami sakrálními 365,342, jako dnů v roce slunečním... a palců egyptských -25,4264 mm/1 palec...poschodí o cyklu sedmidenním praví co se skořápky se po dnech 21 a 27 vykutálí... že 10 též s tím souvisi a je základem pro stélu země, bílé zdí co zrcali vše kolem i základ pro trůn kamenný, však ten je již jenom kopii, ten správný na svém místě navždy stojí...

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *