Tri polia

Tri polia

Fotogalieria už sa rysuje na konci článku. Je tam už pár fotiek z Tipole osady, ktoré sú voľne dostupné na internetu. Postupne budú pribúdať ďalšie. Fotka ktorú tu vidíte nad článkom, je totožná s usporiadaním osady (dediny) v ktorej som sa narodila. Okrem toho potoka, ktorý tečie prostriedkom, obsahovala ešte malé potôčiky po celej dedine, ktoré oddeľovali jednotlivé rodové pozemky. Niektoré vytekali z lesa, ktorým je dedina obklopená, iné spod najbližších kopcov. Okrem potoka tu samozrejme stali kamenné budovy, ktoré mali svoj špecifický účel. Cez potok bol jediný most, drevený, tak ako je to na nákrese na keramike. Inak sa na druhý breh suchou nohou dostať nedalo. Inak tomu bolo nad jedným malým potôčikom u tzv. Kríža, kde bol vystavaný mohutný kamenný most rovnako so špecifickým zámerom.Potok v celej dĺžke bol opatrený kaskádami, takmer v umeleckom prevedení a brehmi vyloženými obrovskými ploskými kameňmi, rovnako krásne upravené. U jednej kaskády, najbližšej u nášho domu, mi ukázali značky na kameni, ktorými bol zapisovaný prietok vody (hladina) Všetko úchvatné dielo ľudských rúk. Bolo mi povedané, že to vytvorili ľudia v dobe kamennej. Niečo zrejme zbúrali Nemecké vojská, keď násilne vysťahovali obyvateľov a hľadali poklady a okultné zázemie možno, ktorým boli zcela posadnutí. Ten zbytok rovnako do základov zničili komunistické príkazy. Chovali sa tuším rovnako ako nemecké vojsko. Búrali pomaly, zrejme dohladavali niečo na základe príkazov a nakoniec zbúrali až do základov, rozvŕtali úplne všetko a odviezli ešte i všetko kamenie. Neostal možno ani jeden. Kaskády sú zborené taktiež, a na ich miesto naviezli obrovské neopracované balvany a stovky ton betónu. To čo sa dnes o tejto dedine môžte dozvedieť, je, že vznikla kedysi v stredoveku, vlatnil ju italský rod Drugetovcov a iné rody tiež a jedinou krásou dediny je kostol, postavený v barokovom slohu. Ako potom je možno pochopiť ľudí???

Je zvláštne a rýchle. Naše obdobie. Všetko vyvstáva akoby z ničoho, ako Fénix z popola. Zborený svet. Krásny bol, plný znalosti, vpisovaných vôkol, do všetkého, kam bolo možné umiestniť znalosť o živote a o tom čo bolo tvorené. Tvorené rukami ľudí, majúcich v láske svoj svet. Svet prežiarený zlatým slnkom vo dne a striebornou Lunou v noci. Svet plný vody a zelene. Svet, ktorý skytal nepreberné množstvo materiálu k úvahám i tvoreniu. Svet živých, chapajicich smrť len ako prirodzený proces k novému začiatku.

Osada Tripole dáva význam Tri polia, Tri lány, či Tri kusy zeme. Ľudia Zeme, Kniežaťa Zeme, názvu svoju osadu menom, ktoré je o živote. Pole je príroda, pole je život, cyklus, kruh, zem, plodnosť. Život je v kruhu vpísaný vo všetkom. Osada má spravidla podobu kruhu, alebo oválu, či spojených kruhov. Ľudia žijú rytmom prírody, používajú materiál na svojom pozemku k vytvoreniu predmetov potrebných k životu, k vystavaniu domu, k opatreniu deti i zomrelých. Každý sám, pre seba, pre svoju rodinu, spoločne to, čo je potreba pre všetkých.

Tri sú pôvodne dva. V prírode je to tak dano. Všetko sa rozrastá, i ľudský rod tiež. Z pôvodne dvoch sú traja. Dvaja ľudia, muž a žena. Hrubá a jemná sila, založia domov, privedú na svet dieťa. Tuná je to zrejme z kresieb na keramike taktiež. To dieťa ktoré ostáva na rodičovskom grunte, je dievča. Dievča plánujúce si život, dievča plánujúce si dieťa. Všetky kresby na keramike svedčia o rozsiahlych znalostiach.

Títo ľudia si stavali svoje domy, vyrobili si všetky potrebné predmety ktoré pre všedný deň potrebovali, vyrobili si z produktov ako je lán, či vlna odev, všetky znalosti zapisovali vôkol seba, aby ich mali neustále v dohľadu.

Na fotkách do fotogalérie budú postupne pridávané fotky tak ako ich postupne dohľadám na internetu. Domy tejto civilizácie nazvanej Tripole - Cucuni, sú zhodné s domami na ostrove Por Bahzyn (Por Bajin) keď celý ostrov vyzerá ako nákres Domu Perúna. Po dvoch stranách po Domov Sedem, sú priechodzie. Na vrchole Domy Štyri a pod nimi v každom rohu malý dom, dohromady sú dva, nový mladý pár, ešte deti. Uprostred je priestor pre život, pre všetkých. Na činnosť ktorá sa týka všetkých. Základom pre slovanov je tri, s pôvodom vo dvoch a hlavne Žena a Zem, Žena a Voda, Žena a nový život.

Porovnaním keramiky v egypte v období označenom ako Naqada, zistíme, že sú zhodné, práve tak ako keramika ľudí Navajo na americkom kontinente, ktorí hovoria, že sú následníkmi Anasazi.

Na Zemi máme štyri ročne obdobia, ale len tri skutočne body zakreslíme pri ich vyjadrení, keďže jarná a jesenná rovnodennosť sú ako  bod jeden, (rovnik) ktorým prechádza Slnko.....

Títo ľudia žili v mieri so všetkým, žili svoj svet, mali všetko čo potrebovali. Nebáli sa zboriť svoj dom keď bol starý a nevyhovujúci, pretože v záhrade bol dostatok. Neplakali keď im náhodou vyhorel, či inakym spôsobom sa zboril dom.
Prečo na dnešné pomery žili tak prosto, keď vedeli tak veľa? Ja tiež ešte neviem. Odpoveď ale bude práve tak jednoduchá, ako oni samy. Jedno je isté. Žili život šetrný. Sami k svojmu telu i k prírode.

Ostrov Perunová Bažina, by mohol súvisieť s čímsi viac, než len so zobrazením akoby Pečate slovanstva. Potrebujeme hľadať súvislosti s celou líniou odhora z Ruska, až k Austrálii a nižšie na tejto jednej strane.

Ešte poznámka k páleniu domov: tie domy a všetko v nich, bolo z dreva. Často sa stáva, že drevo napadne červotoč. Preto to spálenie všetkého. Je to účinnejšie.

 

 


Fotogalerie: Tripole, Naqada, Navajo

/album/fotogalerie-tripole-naqada-navajo/img-20150814-212939136-jpg/

—————

/album/fotogalerie-tripole-naqada-navajo/img-20150814-213121724-jpg/

—————

/album/fotogalerie-tripole-naqada-navajo/img-20150814-212903149-jpg/

—————

/album/fotogalerie-tripole-naqada-navajo/img-20150814-212844424-jpg/

——————————


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *