Tak pod takto žiť teraz - Túžba/Pohyb (2)

Tak pod takto žiť teraz - Túžba/Pohyb (2) MERLOT - odroda vínnej révy o ktorej sa myslelo, že už vyhynula. Táto odroda ostávala uchovaná do našich dní len v písomných záznamoch, našťastie v nedávnej dobe, bola v pustých pláňach objavená ako divoko rastúca, následne bola šľachtená až získala svoje pôvodne vlastnosti. Záznamy, zápisy, kroniky. Naši predkovia včera, my dnes, naši potomci zajtra... Záznam. Zvolíme si spôsob a zaznamenáme reálnosť v čase.
Dostala som v čase keď sa ľudia zvyknú obdarovávať, darček od nášho klienta tiež. Prázdne krabičky rôznych veľkosti s exclusivnym designom, kalendár pre ďalší rok, ručne maľované porcelánové taniere. Jednen z tanierov bol pomenovaný Merlot. Bola na ňom zobrazená spola naplnená vinná casa, čierne olivy a pár kúskov syra. M-R-L-T.
Na určitom mieste vziká idea - miesto/casa, hlava/obsah. Vždy si samy pre seba volíme spôsob akým určitú udalosť zaznamenáme. V základnej škole nás naša pani učiteľka učila jednoduchý spôsob zapametať si rímske číslice - L/50, C/100, D/500, M/1000 = LiCo Daj Mi. Zvolíme si Kód. Nás vlastný Kód k súkromnému záznamu.
WAS - ideogramy a hieroglyfy vtesnavaju egypt do kategórie "tajomné príťažlivý". Objaviť preto záznam písaný týmto štýlom v Austrálii blízko Gosford s podpisom Ptah, zaváňa buď fazifikatom, alebo unikátnosťou. Was bolo pomenovanie v preddynastickej dobe pre palicu, s ktorou bol Ptah zobrazovaný a v krátkosti znamenala tiež zdravie živých tvorov na planéte Zem. V austrálii, je pod záznamom, ktorý vykladá o smrti Khufu podpísaný Ptah, držiaci v rukách v polovičke zlomenú palicu Was. Takto zapísané Was je skutočne spojené/spletené s Ptahom. Ptah je tým, pod ktorého taktovkou vzniklo egyptské Osmero. Keď P/Ptah je tiež slovanský P/Perun, čo je Dom/Miesto - (tiež veľký zápis, naša Slnečná sústava)
Pracovná skupina štyroch, neskôr označovaná ako Veľké manželstvo, keď Malé manželstvo tvorili skutočne partnerské vzťahy týchto štyroch, započala mierovú činnosť založenú na celosvetových znalostiach na území dnešného egypta. Ptah s palicou Was na mieste ktoré je pravdepodobne hrobkou pre muža, jehož podoba je vrytá do kameňa neďaleko. Podoba v okamihu úmrtia, evokujúca obraz Hviezdnych vojen.
HOJNOSŤ - je to čo je dane našej planéte. Tiež čakáme-li hostí, zaplníme stoly. Len do pustiny s prázdnym stolom sa nehrnie nik. Hojnosť je teda kódom, ktorý dáva vedieť, že miesto je navštevované, keďže je z čoho si vziať, keď potrebujeme. Je tiež kódom pre vítanie hostí.
LÁN - pole. Aby sme mali v našich ľudských domoch, na našich ľudských stoloch dostatok toho po čom nás zrak, chuť, alebo hladné telo prahne, máme Lán zeme, kde si osadíme práve to, čo potrebujeme, čo máme radi, to čo nám svojou krásou, vôňou a farbami naplní naše dní, čo dá našim hosťom vedieť o množstve našich znalosti a o veľkosti našej túžby tieto znalosti previesť vlastnou činnosťou do podoby výsledných produktov, skvejucich sa na našom stole ako výraz hojnosti nášho domu.
Ak teda vznikne na určitom Mieste v určitej Hlave idea, nutné musí nasledovať Túžba spojená s Pohybom/Činnosťou zameranou na vykonávanie ideí.
Štyria, ktorých údelom je uzdraviť podlomené zdravie živých tvorov našej planéty. Dnes Štyria, o ktorých takmer nič nevieme. Je zvláštne dotýkať sa ľudských osudov prastarých dôb. Je zvláštne čítať si ich dávny kód. Zdá sa byť zvláštne, vtesnávať svoje vlastne dní do kódu, ktorý čítať budú mnohí. Dnes viem, že z diaľok na obzoru vidíš práve tak, ako keď si blízko. Viem, že kráčaš práve tak ako Čas. I naše kroky vedú týmto smerom. Štyria čo ôsmi sú, sa zídu v mieste jednom a s úctou príjmu kôrku chleba z Ľanu na povrchu Zeme vzišlého, posypanú soľou vynesenou z útrob Zeme, zvlažiac pery dúškom kryštálovo čistej vody, zurčiacej na povrchu práve tak ako v dutinách Zeme... Pery, ktoré dokážu šeptať o láske, keď láska je mier, pokoj, harmónia. Čistý dom, naplnený znalosťami, činnosťou a nežnou láskou dvoch, kvitnúcou a prinášajúcou nové plody... Štyria, keď Osem je Kód.

Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *