Sedemnásť, čas dospelosti - 5.

Sedemnásť, čas dospelosti - 5.

Váza má rozmery 30x31 otvor do väzy je v šírke cm 14 a s lemom je celkom cm 17. Budeme teda počítať, že sa jedna o dní v pojatí Slnečného kalendára a to 30 až 31. Slnečný znamená tiež obrazom a slovom... máme tu teda našich 14 vývojových celkov a táto civilizácia počíta dospelosť pojatú i ako vstup do života samostatnosti od 17 rokov...

Umelec prostredníctvom nádoby, vyrobenej z hliny Zeme, vyjavuje, že sa nachádza v Slnečnej sústave, v civilizácia Slovanov, ktorá bola takmer zničená, táto Slnečná sústava obsahuje poblíž Slnka 4 planéty a celkový počet by mohol byť osem. Na ostatných planétach by sa mala nachádzať podobná hmota z akej je zložená Zem a tiež Voda. Na Zemi, ktorá je štvrtou planétou počítajúc od Slnka, je popredným Ôsmy Vývojový Celok/Dom, ktorý je v znamení Pečate Čáska, Mnt. Nádoba má farbu lásky i krvi, farbu zeme a tvar srdca, bez ktorého nie je možné žiť, pokiaľ nie je funkčné. Za takéto srdce, umelec považuje i Slnko a na túto nádobu vo tváre srdca, zapisuje svoje znalosti o Slnku i o ľuďoch, žijúcich z darov Slnka. O ľuďoch vzdelaných, žijúcich so svojim Slnkom už dlhé veky, pocitajucich čas svoj i čas Jeho, Slnka, Darcu Života.

 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *