1.9.2009: - Rytíři a jejich hry.

Dne 1.9.2009 pořádá Sdružení na záchranu Brekovskeho hradu setkání příznivců historie na společenské akci pod hradem Brekov:  "Válka v době rytířů"
Jedná se o snahu přiblížit v minulosti se odehranou bitku u hradu Brekov. (okres Humenne, Vychodni Slovensko)
Oslovuje-li Vás  ohnivé zápolení rytířů meče v čestném soboji, tváří v tvář soupeři, muž proti muži, meč proti meči, pokřiky prostých vojáků i strategie vojevůdců u rozestavění svých vojů, rozhodně se přijďte podívat. Snad zaujme Vás i jejích šat, neb meč rytířský či štít, též seznámit se přijďte s názory i snahou jiných.
Vice informaci:zde

Ubytování, stravovani - město Humenné a okoli, vyberte si: zde

Vybrat si můžete ze široké škály poskytovaných ubytovacích i stravovacich služeb. Přímo ve městě Humenné: hotel Secon  nebo hotel Karpatia v centru města Humenné. Dále se zde v centru, přímo na západní straně  náměstí se zpívajícími  fontánami nachází i Humenský zámek z rozsáhlým zámeckým parkem a skanzenem lidové architektury. Je zde možné spatřit  staré vesnické dřevěné obydlí se slaměnou, dřevěnou střechou.. Ve skanzenu je též možné najít i obydlí mlynaře, kováře, pláteníka, truhláře... Vice informaci: zde
V blízkém okolí se nachází hrad Jasenov, Mořské oko, vodní nádrž Zemplinska Sirava

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *