Rod Bojov. Znak/Špirála. -3.

Rod Bojov. Znak/Špirála. -3.

Každá z planét našej Slnečnej sústavy, má svoju dráhu, po ktorej sa pohybuje okolo Slnka. Naša planéta sa okrem pohybu po obežnej dráhe okolo Slnka ešte točí okolo vlastnej osi, a tak deň strieda noc, avšak smerom k Slnku raz prikláňa južnú pologuľu a následne severnú pologuľu a tak po zimnom období prichádza obdobie jarné, keď všetko znova zakvitne, utvorí plody a odumrie, aby po krátkom oddychu celý cyklus započal znova. Naše, srdce je jedným zo životné dôležitých orgánov nášho tela... ak prestane pracovať srdce, ktoré rozvádza tepnami po tele okysličenú krv a z tela žilami speť do srdca privádza krv na okysličenie, naše hmotné telo prestane vytvárať pohyb. Ustrnie a uhynie. Ak niečo podobne sa stane v súvislosti so Slnkom, je možný scenár podobný, ako keď ustane naše srdce. Táto váza má tvar srdca a sú do nej vložené príbehy vekov a ľudskú civilizáciu zapisuje na milióny rokov... Predchádzajúce zápisy sa niesli v znamení lásky. Nejedná sa len o lásku partnerskú, ale i o lásku rodičov a deti, lásku priateľskú, lásku ako pozitívny jav, dobro. Láska je v tomto pojatí pohanskom v Celku 14-tich slovanských domov, umiestnená pod vývojový cyklus 5-teho domu a v ľudskom pojatí sa uskutočňuje spolužitie Domu piateho a šiesteho, keď 6-ty Dom sa vkladá pod označenie Premysl...

Označenie na našej váze je teda už pod označením Premysl. S veľkou pravdepodobnosťou je po prežitých udalostiach nutnosťou zaviesť do života nielen dobro, ale i ochranu dobrá, pred či už cieleným, alebo náhodným nebezpečím. Ďalší zo série obrázkov sa tak nesie v znamení premysleného a prekonzultovaneho skutku, ktorý sa pre celé uskupenie stáva zákonom. Mladý muž vychádzajúci zo Siedmeho vývojového cyklu v ktorom prežil detstvo, je rovnako z Celku Prvých Siedmych , celého Slovanského Uskupenia Štrnástich, pod znakom Čáska. Jeho otec, pochádzajúci z Šiesteho vývojového celku, sa len stáva vládcom po boku svojej ženy zo Siedmeho vývojového Celku a zároveň sa stávajú ako Prvý pár, Pani a Pán Prvého Celku Siedmych. Pri svojom spojení s mladou ženou v partnerský zvezok, je znak tohoto mladého muža a brata zosnulého, zobrazený ako Dom Šiesty, kde pravdepodobne jeho rod skutočne udržiava všetky dávne znalosti a naveznosti tejto doby v ktorej sa Dom Šiesty dostal do Zákona udalosťou ktorá mala vplyv na život všetkých v uskupení slovanov. Jeho partnerka, pod znakom Domu Ôsmeho, kde bola zo svojim zomrelým manželom ako Pani a Pán Domu Ôsmeho v Druhom Celku Siedmych z celého Slovanského Uskupenia Štrnástich pod znakom Čáska, sa týmto novým spojením posúva do Domu Deviateho, nazvaného v dnešnom pojatí Bójovia, rod Bojov. Ako je vidieť zo zápisu, sú im priznané ich rodové znaky a z takto vytvoreného zápisu je zrejme že sa jednalo o uzrozumenú záležitosť v celom spoločenstve a štatút rodového klanu Deviateho Domu pod označením Bójovia. Oni sami sú pod ochranou celku (spoločenstva slovanov) a z naznačeného vyplýva, že sú zakladateľmi rodu, keď piedestál vedľajší, ktorý je vyhradený v takýchto udalostiach pre rodičov, je v túto chvíľu prázdny, ale lodička sa nesie v znamení Ľanu siateho a v prednej časti ako obvykle je znak Troch, čímž je daný náznak rodu, keď je loď života kormidlovaná celým uskupením v stopách Kozoroha, teda rok čo rok vždy znova a znova, vek za vekom, zobrazeno pyramídami a plamenakmi...

To čo je nesmierne dôležité u tohoto zobrazenia, je jednak samotné označenie Deviateho Cyklu/Domu, ktorého rod sa stáva ochrancom a špirála, ktorá je znakom tohoto Deviateho Domu, by mala naznačovať rýchlosť otáčok vnútornej Slnečnej rotácie, ktorá sa rovnako ešte pohybuje po určitej dráhe a zrejme s touto rotáciou a pohybom je spojená Slnečná aktivita, ktorá môže po určitom období, v čase zimného slnovratu v európskych končinách (keď sa Slnko nachádza na Južnom kríži) spôsobiť kataklizma. Vyplýva to zo samotných písmeniek Deviateho Domu a tak rod Bojov je zodpovedný v zákonu Slovanov za všetky známe skutočnosti ktoré sa už odohrali a na základe týchto znalosti, vek za vekom udržuje tieto v povedomí a dohliada na bezpečnosť. Je to teda rod Bojov, ktorý chráni vstup do Týnu. Zároveň je to rod Bojov, ktorý akoby určuje ľudstvu cestu po špirále osudu, keď je jeho úlohou rozvoj takým štýlom, ktorý zabráni kráčať po tej istej ceste na ktorej sa už raz uskutočnilo negatívno. Premýšľanie, Bezpečnosť a Udržiavanie Rozvoja je pečaťou tohoto rodu.

Premýšľanie, Činnosť, Bezpečnosť, Rozvoj ... niekoľko vekov pred našou súčastnou dobou, sú stavané takmer po celom svete Slnečné brány. Jedna sa o mohutné, ťažké kamenné stavby, ktoré sú zamerané na presný dopad Slnečných lúčov na vytýčené miesto v kamennej bráne v čase dňa Slnovratu. Našou úlohou bude pochopiť, že Bójovia svoju úlohu začali plniť svedomito. V prípade akejkoľvek Slnečnej nezrovnalosti je čas približne 1.5 dňa (pravdepodobne) vojsť do úkrytu. Pokiaľ samozrejme je ľudstvo na túto eventualitu pripraveno, chápe prečo, vie na ako dlho a má nachystané všetko čo k prežitiu v úkrytu potrebuje. Pokiaľ nič nevie a nič nachystané nemá, je aktuálny masový úhyn ľudstva... V túto chvíľu si len naznačíme, že sa v tomto prípade odohral evolučný skok v mužskom vývoji v podstate zo Šiesteho Vývojového Cyklu, sa dostáva s minimom znalosti detstva, Siedmeho Vývojového Cyklu do Deviateho Vývojového Cyklu ako vládca... v mužskom ponímaní sveta chyba v tejto dobe, podľa všetkého 1.5 znalosti Vývojového Cyklu ľudstva... čo obnáša radosť partnerskú, rodičovskú, radosť z priateľstva...chápanie šťastia žitia, ďalej všetky atribúty Ôsmeho Vývojového Cyklu. V náznaku sa jedna o znalosti, precíznosť, udržiavanie dosiahnutého, právo stanovnia zákona nového na základe nových skutočnosti...chápanie úlohy Slnka a Luny... Dom Ôsmy je pod označením Mnta a je vhodné sa poobhliadnuť po dôvodu jeho zničenia.

Čo ale presne znamená takýto evolučný skok u muža v tomto záznamu? Je prirodzene, že žena vládnuca v predchádzajúcej Ôsmej Vývojovej Skupine, prechádza na základe nových skutočnosti do novovzniklej Deviatej Vývojovej Skupiny, avšak u muža je tento skok na baží dnešného pochopenia, keď sa chlap stane generálom generálov a to so základným vzdelaním...


 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *


Bójovia - strážci Precesie, dohliadatelia nad vchodom do Týnu. Strážci plavby Týnu po Vesmírnych vodách, sami plávajúci touto cestou... nespojeny kruh a špirála...