Pohane

Slovem pohan, je označován člověk ctící si přírodu, člověk uznávající přírodu jako hodnotu, jenž tvoří nedílnou součást našeho života.

Uzemi české a slovenské republiky, jako domov  keltského  a praslovanského etnika.
Caste najazdy jiných etnik, zde  rovněž zanechaly stopy, nicméně keltská a slovanská kultura zde zanechala nejvíce pozůstatku i potomků.
Recky historik Herodotos z Halikarnassu (484 - 420 před naším letopočtem) uvádí pojmenování etnika Kelt jako Celtoi.
O Herodotovi je známo že mnoho cestoval a snažil se dozvědět co nejvíce vždy na daném místě, které popisoval.
Kolébku Keltske aliance vkládá do jihozápadní částí dnešního Německa - tedy k pramenům řeky Dunaje. Nicméně v nejznámějším období, je Keltsko-slovanske území vytvořeno z jednotlivých kmenových celků jako jeden mohutný celek v západní, střední a východní europe.


Více o  pohanských zvycích, celtoi, bohaemjan i praslavjan najdete postupně na našem blogu.

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *