Počítanie času a Domy Štrnástich Rodov - 4.

Počítanie času a Domy Štrnástich Rodov - 4.

My čo si čítame staré zápisy chápeme, že nik z nás nemôže byť absolútnym znalcom v tomto oboru. Umelec, ktorý týmto spôsobom zanechával svoju správu, sa vskutku nesmierne snažil, môžme však zvedieť všetky jeho znalosti? Môže vlastne vložiť tvorca všetky svoje znalosti do vytváraného diela, alebo jeho vedomosti narastajú vždy viac s dohotovovanim diela? Ako si počíta sám tvorca svoj čas? Má ho malo, alebo ...?

Horné čísla podľa môjho názoru dávajú celkovú hodnotu 11 156. Nie som si istá, či skutočne by šlo o hornú hodnotu a dolnú, ale možné to je. Čo je teda horná hodnota? Ak celkový čas precesie počítam na 25 900 rokov, jedna sa zároveň o Štrnásť slovanských vývojový cyklov. Jeden tento cyklus by bol v úseku 1850 rokov.

14 x 1 850 = 25 900 ........5 x 1 850 = 9250 to je tých 5 pyramíd navrchu plus 19 spiral po 100 je 1900 a dohromady 11 150 výsledok je Šesť Vývojových Cyklov/Domov a 56 rokov zo Siedmeho Vývojového Cyklu/Domu

Z rôznych dochovaných zdrojov vieme, že egypťania mali nielen niekoľko kalendárov, ale tiež všetky nesmierne starostlivo dodržiavali a udržiavali v povedomí. Okrem mohutných Slnečných brán z kameňa, ktorými detailne zachycovali slnečné paprsky, taktiež i zapisovali uvedené Slnečné precesie. Je teda možné, že sa následne vyvinie z tohoto zobrazenia veľký a malý slnečný cyklus, rovnako ako Hviezdne vojny, Atak asteroidmi a Slnečnými výbojmi....

Horný výpočet by mohol byť aktuane rok ..12 732 pred našim letopočtom... 14 x 1850=25900 ,,,,6 x 1850= 11 100 (+56) .... 8 x 1850 = 14 800 (-2012)

Spodné čísla, by boli 10 pyramíd po 1850 rokov spolu 18 500 a 16 Plamenakov po 25 900 rokov je 432 900 rokov....Celku Štrnástich, Pečate Čáska... avšak to zrejme nebude pre výpočet dolného času správne... vezmeme si do úvahy najprv jednu základnú záležitosť. V egypte síce vravia horný egypt, avšak v skutočnosti sa jedna o egypt umiestnený na juhu. Naše spodné čísla v tomto prípade budú pravdepodobne taktiež vyjadrovať čas horný, vesmírny... čo by mohlo byť desať pyramíd v pojatí vesmírnom? ...

Najprv sa podívajme na Slnko...jeho prostriedok ako pevná hmota sa otáča raz za 27 dní, na rovníku raz za 25 dní, na póloch raz za 36 dní.. vzdialenosť k Slnku zo Zeme je 149 600 000 km ,,,, Slnko obehne okolo stredu Galaxie (stredu Mliečnej cesty) za 226 miliónov rokov. Jeden takýto obeh okolo centra Galaxie sa nazýva Galaktický rok a Slnko má za sebou pravdepodobne už od 15 do 20 takýchto obehov, čo by mohlo znamenať, že Slnko je staré približne do 4,5 miliardy rokov.

Po zhliadnutí Plamenakov, pochopíme, že sa jedna o Zem, to je ten polkruh, ktorý egypťania tiež označujú písmenom T (Týn je T Zem, Y je Zákon a N je Voda) ako je vidieť, T, teda Zem, je zakreslená na nožičkách a tieto vyjadrujú, že Zem sa pohybuje, ale tiež že na Zemi je voda a čo je dôležité aj ľudia, ktorí žijú v dobrom partnerskom vzťahu, tak ako je v partnerskom vzťahu Zem a Voda a na to všetko dohliada Slnko. Slnko je ťa hlava Plamenaka, ktorá je zároveň kreslená ako špirála, avšak jeden malý problém nám nastáva, ak pripojíme hlavu Plamenaka (Slnko) k telu Plamenaka (Zem)... v tom prípade môžme počítať tiež Plamenakov ako Jeden Plamenak je jeden Galaktický rok a umelec nám tak zanechal odkaz, ako je podľa jeho znalosti staré naše Slnko ... 16 x 226 miliónov = 3 miliardy 616 miliónov rokov... plus desať pyramíd... u Galaktického roku by mohlo byť 22 miliónov 600tisíc rokov. Celkom 3 638 600 000 rokov. Jednoducho približne 3,6 miliárd rokov

Náznak kontaktu u nákresu Plamenak/Zem, by nám mohol ešte napovedať o jednej dôležitej udalosti a to silnému výronu zo Slnka (či iné paprsky...), alebo výronu spojenému s letom asteroidu, keď tento atak by bol aktuálny v oblasti Tichomoria, medzi západným pobrežím USA a východným pobrežím Číny. Tento silný atak, by mohol byť zodpovedný za celkové zničenie na Zemi, ktoré je patrné dodnes, za nánosy bahna, množstvo slanej vody na pevninách, dobu ľadovú. Ako avšak v tomto prípade skutočne začať používať ku skĺbeniu histórie mýty a tých niekoľko skutočných faktov, ktoré sú verejné známe? K precíznemu zisteniu je predsa nutné mať v rukách omnoho viac, než len pár čriepkov a príbehov. Niekde avšak je potreba začať a tak mýty môžu byť tým prvým krokom k preskúmaniu.

Pokiaľ budeme vychádzať z predpokladu, že Veliteľ Vesmírnej Flotily Čáska unáša z vojenskej šarvátky Hviezdych bitiek malú sirotku, Čásku Mnt a Pani Dvanásteho Vývojového Cyklu, usadí sa na okraji Galaxie a na základe znalosti ľudí z Vesmírnej Flotily vytvorí tu Chrám Perúna, mali by sme pochopiť, že vlastne vytvára Slnko, ktoré pojíma do svojho okruhu planéty z okolia... títo ľudia, usadení v novovytvorenej zóne, majú presne znalosti o všetkých úkonoch ktoré prevádzajú a o čase/dobe... ich prenasledovatelia avšak po mnohých vekoch dostihnúc týchto utečencov, pokúsia sa zničiť objekt, ktorý je príčinou nedostupnosti do zóny, Slnko. Atakujúc Slnko, narušia jeho celistvosť a spoločne s výronom je k Zemi nasmerovaný asteroid, alebo riadené strely... na vázach moravskej keramiky je takáto udalosť zakreslená ako útok štvorhranného predmetu obrovských rozmerov, kdežto zo Zeme je mu v ústrety s cieľom odkloniť tento predmet, posielaný podobný objekt s prednou časťou pripomínajúcou vrchol pyramídy... je tam náznak, že útočiaci predmet bol odklonený, avšak je aktuálne možné, že časť padá v oblasti Tichomoria a nastáva kataklyzma... O podobnom útoku v čase približne pred 1,5miliardou pozemských rokov, by mohli vyprávať české Vltavíny, ktoré takémuto scenáru zodpovedajú.

Zaujímavou sa v takomto prípade javí rovnako znalosť renesančných umelcov z oblasti architektúry, po ktorých v niektorých končinách ostáva pamiatka v podobe komplexu vystavaného do podoby písmena L I naznačujúceho, že v danej oblasti prebiehlo zatopenie i príliv bahna a život ako Lotus znova vyrazil z hĺbok bahna, aby rozkvitol do krásy.

Fantázia? Možno. Čas vyjaví pravdu....


 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *


Gosfordske hieroflyfy a Steve Strong 

forgottenorigin.com/fact-or-fiction


Ďalší text bude pridávaný postupne.