Nástroje, nářadí - doby dnešní i historické...

 

Upozornění! Toto je specielni aukce, zcela zaměřená na sponzorování.
Předmětem sponzoringu je nářadí a nástroje, potřebně pro neziskového sdružení zaměřeného na obnovu historické památky - hrad Blansko. Vice informaci najdete na: zde

Přispět na tyto nástroje můžete větším, nebo menším obnosem, dle vlastního uvážení.
přímo na účet sdružení: Sdružení na záchranu hradu Blansko,
Č.účtu:  č.účtu: 43-1134810257/0100

Rovněž je možné a vítané přímé darováni těchto předmětů - nástrojů. Jak darovat? Jednoduše. Darovací smlouvu naleznete v úvodním slovu nahoře, nebo vlevo v zelenem poli, kliknutím na  Hrad Blansko, též zde, pod textemOkopírujte si Darovací smlouvu 2x, vyplňte ji, podepište a společně s nástroji, jenž nám chcete darovat, zašlete na adresu sdružení. Po obdržení Vaši zásilky, Vám Darovací smlouvu podepsanou ředitelem sdružení, společně s poděkováním, zašleme zpět na Vaši adresu.Nástroje je možné zaslat na adresu:  Ryjice 14, 4033 1Ústí nad Labem

Případně pro více informací využijte formulář zde v častí: Napište nám. Jakékoliv otázky tykající se sponzorování a darování Vám rovněž budou zodpovězeny ředitelem sdružení na záchranu hradu Blansko - pro více informací zvolte formu uvedenou na stránkách www.hradblansko.cz


Váš názor, případně jakékoliv znalosti v oblasti historických nástrojů, nářadí, jsou vítány formou příspěvku níže, formou diskuse.
Děkujeme. 

 

Darovací smlouva v případě, kdy dárcem je nepodnikatel

Darovací smlouva
 Sdružení na záchranu hradu Blansko
 Ryjice č.p. 14,
 403 31 Ústí nad Labem

 

 

 

 

 


zastoupený statutárním zástupcem p. ............................................................

dále jen obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ....................................................................................................................................................................

dále jen dárce

spolu uzavírají tuto darovací smlouvu

I.

Dárce poskytl obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(co je předmětem daru)

Dárce poskytuje tento dar na podporu činnosti  sdružení  na zachranu ....................................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................vypsat účel daru)

II.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému byla poskytnuta.

V ...................................... dne .........................................

dárce .......................................................................

obdarovaný .......................................................................

 


Darovacia zmluva v pripade, keď darcom je nepodnikateľ

 Darovacia zmlouva pre:
 Sdružení na záchranu hradu Blansko
 Ryjice č.p. 14,
 403 31 Ústí nad Labem 

 


zastupený štatutárnym zástupcom p. ............................................................

ďalej  len obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ..................................................................................

ďalej  len dárca

spolu uzatváraju túto darovaciu zmluvu

I.

Dárca poskytuje obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(čo je predmetom daru)

Dárca poskytuje tento dar na podporu činnosti  združenia  na zachranu .................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................vypísať účel daru)

II.

Obdarovaný dar prijímá a zavezuje se ho použiť k účelu, ku  ktorému bol poskytnutý.

V ...................................... dňa .........................................

dárca............................................................................

obdarovaný .......................................................................

 

 

 


 


Diskusní téma: Nástroje, nářadí - doby dnešní i historické...

Datum: 04.03.2009

Vložil: Emilia

Titulek: Nástroje, nářadí - doby dnešní i historické...

Váš názor, případně jakékoliv znalosti v oblasti historických nástrojů, nářadí, jsou vítány formou příspěvku , formou diskuse.
Děkujeme.

Odpovědět

—————

Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *