Váza, tvar Srdca. Kozoroh/Slovo. - 1.

 Váza, tvar Srdca. Kozoroh/Slovo. - 1.

„Nasleduj své myšlenky a ty proměnuji se v slova. Následuj svá slova a proměnuj je v činy. Nasleduj své činy a proměnuj je ve zvyk. Nasleduj své zvyky,  a stanou se tvou povahou. Nasleduj svou povahu, ta stane se tvým osudem.“ – Lao-c‘

Keď som sa po prvýkrát dopracovala k informácií, že po Hviezdnych vojnách a takmer zničenej planéte, bol po mnohých vekoch, keď sa planéta znova spametavala zjednaný mier a položené základy k zjednoteniu práve v egypte, bola to pre mňa síce novinka, ale na druhej strane akoby som o tom vedela. Jednoducho, zdalo sa mi to úplne prirodzene. Dnes po mnohých rokoch, keď sa mi zbierajú pomaly kamienky do tejto mozaiky nechápem, prečo o tom nerozprávajú i ostatní. Je možné si o tom prečítať, je možné to vydedukovať a predsa svet mlčí....prečo?

Táto váza pochádza z egypta Preddynastická perióda, Naqada II.cca 3450 - 3300 pred našim letopočtom. (nateraz je možné ju objaviť v

  The Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue

New York, New York 10028-0198  www.metmuseum.org/toah/works-of-art/20.2.10

Tvarom podobnú vázu je možné nájsť u etnika amerických indiánov usídlených na území Arizony, kde podľa povesti prebýval dávny kmeň Anasazi. Títo dnešní potomkovia si vravia Navajo a vetsinu keramických predmetov vyrábajú ženy v rodovej línii zcela prírodným spôsobom. Používajú prírodné farbivá vyťažené z rastlín a maľby sú príbehy dávne alebo tie dnešné, keď obraz je zároveň i písmenko. Obyčajná hlina je zpracovana ručne, nazdobena maľovanými príbehmi a vypalovana na prostom ohnisti v záhrade na zemi, keď sa nové kusy na vypaľovanie uložia do rozohriateho ohniska a prikryjú rozbitými črepmi starej keramiky... cena niektorých kusov sa pohybuje v tisícoch amerických dolárov. Záleží od zobrazeného príbehu.

Váza na tomto obrázku má tvar srdca. Obrazovo hovorí o dávnom čase, ktorý bližšie určujú Plameňáci. Plameňáci sú starobylou skupinou vtákov a ich fosílie je možno objaviť už v oligocénu pred 30 - 34 miliónmi rokov.

Základom nášho sveta je Slnko a nás svet tvorí osamotenie štyroch planét, oddelených od ďalších planét, za štvrtou planétou pásom asterodidov. Slnko svieti iba na povrchu, vnútri je temné. Obrázok nám ukazuje akoby plaviacu sa lodičku, ktorá má veslá na strane kde je muž so ženou a dcérou, a to 25 a títo stoja vpredu na loďke, ktorá je pod vedením časti celku Prvých Siedmych, keď uznáva Tri Rody Predné. Na lodičke je teda Pán Domu, keďže muž/otec má znak vládcu. V zadnej časti lode stojí na piedestálu Prvých Siedmych mužská postava, vedľa neho na týči, odznak: Kropenička...tento mladý muž je synom Pána Domu, v ruke drží taktiež znak vládcu.

- (znak Kropenička, jedna sa o pravú stranu Perúna - Pi 3.14 keď pod vrcholom sa prezentuje Raduga ako Počiatok a Koniec, teda vyjadrenie celého cyklu 14 celkov/domov. To čo je k pochopeniu najdôležitejšie, je Raduga ako pán celého celku dvakrát, keď je navrcholu v 14 cyklu/domu a zároveň dole v 7 cyklu/domu... Slnko žiarivé vo Vesmíru a Slnko temné dole v Zemi. Dazdboh je pravou stranpu zápisu Perun alebo písmena Pi a iniciála Dazdboha je písmeno U... ľavú stranu zápisu Perun/Pi tak tvorí písmeno A a ukrytý je tu príbeh Alatyr. Alatyr je teda ženská časť a Dazdboh je mužská časť Slnečného chrámu. Ľavá a Práva.

Na lodičke sa plaví celá rodina, oddelený je syn Pána Domu, Prvých Siedmych, v tomto prípade je Temné Slnko prítomné dole v Zemi z ktorej pochádzajú. Zo Siedmeho Cyklu/Domu. Tento budúci vládca má pod sebou 23 vesiel, je teda mladší ako jeho sestra o dva roky. Táto skupinka sa plaví od obratníka Kozoroha po vode medzi dvoma pohoriami, keď po pravej ruke vo smeru plavby, majú pohorie veľmi vysoké, možno vo vyjadrení najvyššie na Zemi (Himaláje: Čína/Tibet/India) a po ľavej ruke v smeru plavby majú pohorie, avšak v tomto pohorí sa zdržujú plameňáci (plameňáci sa zdržujú i v Andách,pri termálnych jazerách vo výške 4000m, čo by mohlo byť vzaté v úvahu ako Peru/Brazília/Bolívia) tiež v tomto pohorí na ľavej strane, rastie rastlina papurus a vyrába sa z neho papyrus, na ktorý táto civilizácia zapisuje svoje znalosti. Ďalej na tomto území rastie rastlina, (ktorá je zobrazovaná taktiež v neskorších dobách na sarkofágu Usira) a jedna sa o Lán siaty. Jednoduchá rastlina, ale vzácna obsahom oleja a ďalších látok vhodných pre organizmus a zároveň je rastlina použiteľná k výrobe nití. Títo plavia sa teda v ústrety a v láske inej lodí, ktorá sa vydala od obratníka Raka....

Svetlo a zvuk. Myšlienka a slovo... Was, Djedu, Esetin uzol, Kryštál...Bahno a kamenný Lotus... Lili....Keď L sú traja a I je zákon.

To čo musíme v prvom rade pochopiť, je že traja sú Nič. Máme Nič na Vesmírnej pláni, ale trom je tam pritesno a začnú sa tlačiť. Vznikne svetlo a zvuk, voda vzduch a kameň...V pojatí Slovanov je L písmeno troch a I je zákon, zákon kamenný... V pojatí egyptskom je zobrazenie troch v podaní Q a zákon je Maat, alebo pštrosie pero, keď pod Maat sa rozumie zákon kamenný a pštrosie pero je taktiež zákon kamenný Maat, avšak už v podaní neskoršom, keď je jasná krehkosť správnosti.

Táto váza je pravdepodobne vytvorená v duchu slovanského ponímania sveta, čiže z vedomosti slovanskej civilizácie a jedným z vyjadrení je spodobenie o slove idúcom v ústrety myšlienke, ktorá už vyplávala z prístavu v ústrety slovu, aby našli spoločne splynutie v láskavom porozumení, teda v pozitívnom pojatí následnosti ideí suznejucej so zvukovým, jednoducho, slovným podaním. Slovania svoj pôvod uvádzajú v priamej súvislosti v tomto duchu priamo so zrodením svetla, Slnka, keď uvádzajú, že Voda,Vzduch/Zvuk je dcérou/synom Slnka.... A poznáme to pravdepodobne takto: Perun je Slnečný chrám, je otcom i matkou a jeho dcérou/synom je Raduga, Dažďbog, Alatyr ... v egyptskom pojatí je otcom boh Ra(Slnko, hieroglyf kruh s bodkou uprostred) a Re je jeho syn (Slovo, hieroglyf ústa) - pretože ale zároveň všetci vieme, že základom je Nič, ktoré je podstatou, uvádza sa taktiež že Ra a Re sú bratia, alebo niekedy že sú to isté. Základom je ale pochopenie, že vyjadrenie je vždy správne, len v situácii, ktorá je práve opisovaná. Keď nám niekedy príde vyjadrenie v opise, že Otec Ra a syn Re/alebo Usire sú to isté a Eset je dcérou i ženou Ra... situácia popisuje Nič z ktorého vzišli. To isté sa pri niektorých popisoch môže opakovať i v iných podaniach, keď máme vychádzať od popisov počiatku, teda stvorenia našej Slnečnej sústavy, aby sme mohli pochopiť nasledujúce sdelenie o civilizácii, ktorá tento zápis uvádza. Táto civilizácia ktorá tento zápis na váze zanechala, je evidentne civilizácia Slovanov a tento zápis nás žiada, aby sme ho začali čítať od čias stvorenia Slnka, nášho Slnka a zamerali sa na štyri planéty poblíž tohoto našeho Slnka. Opis uvádza, že je to Slnko, ktoré je darcom potrebného svetla, tiež vody a vzduchu. Ďalej sú tu uvedené výboje Slnečnej činnosti, ktoré pravdepodobne v určitých časových intervaloch, zasahujú planétu Zem a sú schopné v danom čase na Zemi spôsobiť značne veľké zmeny... Rovnako sú v obrazcoch pojaté číslice. Dole pod loďkou sú zakreslené dva vrcholy stonky rastliny papyrus. V niektorých záznamoch sa uvádza, že jeden vrchol papyrusu označuje naše dnešné číslo 1000, čo by znamenalo že je tu poukazano na dva tisíce... a vedľa leží už vyhotovený papyrus/papier k zápisu.. hneď opodiaľ je rastlina Ľanu siateho, ktorá je pre Slovanov viac než len symbol. Slovania s ňou žijú i umierajú...

Civilizácia Slovanov bola teda prítomná v časti poblíž obratníku Kozoroha ( možné je - Južná Amerika) a Pán Domu rodu Slovanov časti Prvých Siedmych celkov/domov, sa vydáva v ústrety i so svojou rodinou .... (Slovania majú tých celkov štrnásť.).. plávajú teda na bárke v ústrety inej bárke, ktorá sa vydala od obratníka Raka, na nej avšak chyba muž. Zo zápisu je patrné, že sa jedna o tu samu civilizáciu, a to o druhú polovinu z Celku Štrnásť, začínajúcu Ôsmym Celkom/Domom... vládca - Pán Domu, ktorý zrejme zomrel po útoku... a to po atakovaní Zeme, buď Slnečnými výbojmi, alebo neúmerným množstvom vody, táto bárka so samotnou ženou pravdepodobne prichádza z časti našej planéty, kde sa nachádza najvyššie pohorie, čo je patrné niekde u Himalájí, keď je zároveň uvádzaný atak, pravdepodobne Slnečnými výbojmi, nie vodou, i keď z nákresu je patrné, že sa máme zaujímať nielen o Svetelné paprsky, ale i o vodu... a to v dobe Ôsmeho Cyklu Celku Štrnástich.

Táto váza pochádza z preddynastického obdobia a tento zápis ideogramom, osvetľuje určite udalosti, ktoré sú nesmierne dôležité. Tak dôležité, že boli zapisované cez celé veky a takto skĺbený jednoduchý zápis, je dômyselným zápisom kozmického mechanizmu, včetne pojatia absolútneho života a všetkých procesov vzniku a zániku, diania... Zápis ktorý sa nám javí ako mytologický príbeh, pojíma vlastne vytvorenie Slnečnej sústavy a jej funkčnosť prostredníctvom personifikovaneho podania, keď sa vesmírom prelínajú sily jemne a hrubé, navzajim do seba vrážajú, až sa správnym shlukom častíc a atómov, utvorí nová hmota. Úplná séria týchto väz pravdepodobne napovedá o vzniku a vývoji života ale i o paralelných svetoch, priechodných, čo naznačuje i personifikované splynutie dvoch vývojových cyklov ľudských v manželstve/partnerstve. Ďalším zvláštnym zápisom, je tu zaznamenaná vývojová zvláštnosť - akoby skok v určitom čase v ľudskej evolúcii... je tu zápis premostením (cez čas zániku hmoty pôsobením sily nehmotnej, z vývojovej skupiny šiesteho celku, do vývojovej skupiny zrejme deviateho celku, ) ... v naveznosti na vesmírne udalosti, potrebujeme tieto ponímať zhodné. (Dôležité budú následne egyptské zápisy, keďže práve v egypte sa pravdepodobne v ďalších storočiach po tomto zápise, odohraje skok až na Jedenásty/Štrnásty Vývojový Cyklus u určitých jedincov a skupín)

 


Vyvoj: Krajina Mu, Perun a skok v evolucii

/album/vyvoj-krajina-mu-perun-a-chyba/dp248751-jpg/

—————

/album/vyvoj-krajina-mu-perun-a-chyba/dp248750-jpg/

—————

/album/vyvoj-krajina-mu-perun-a-chyba/dp248749-jpg/

—————

/album/vyvoj-krajina-mu-perun-a-chyba/dp248748-jpg/

—————

/album/vyvoj-krajina-mu-perun-a-chyba/dp237658-jpg/

——————————


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *


Egypt: Mladá Eset a Usire .. po prechodu Mnty, tehdajsej Pani Ôsmeho Cyklu, ktorej partner bol atakovaný hrubou nehmotnou silou v podobe žiarivých paprskov s následným úmrtím jak jeho, tak pravdepodobne veľkého množstva ľudí tohoto rodu...a ti ktorí ostali nažive a rovnako Pani Ôsmeho Cyklu, ktorá neskôr uzatvára nový zvezok s bratom zosnulého (zo Siedmeho Cyklu) a spoločne otvárajú nový, Deviaty Cyklus za účasti všetkých zúčastnených Celku Štrnástich, keď je následne ustanovená nová Pani Ôsmeho Cyklu a to mladá, ešte neplnoletá Eset so zvoleným partnerom a jeho nové meno je Usire... miesto je vybrané v oblasti dnešného Egypta, známe aj pod menom Čenej, (Týn) - oblasť Hermonthis... V tu chvíľu Eset ako Pani Domu a Trónu získava ako neplnoletá troch ďalších poručníkov, radcov a učiteľov... Usire, je budúcim partnerom, Seth je jeho bratom a Neftyda jeho partnerkou... Týmto štyrom je zverené územie, ktoré môžme nazvať Týnom a je tu uskutocnovano mierové spolužitie z veľkou pravdepodobnosťou taktiež rôznych etník.... Takto skrátene je možno popísať začiatok tohoto územia, ktoré sa začína rozvíjať pod patronátom Celku Štrnástich... ale ako už z histórie vieme, len dočasne, než túžba po moci začne znova ničiť... Pravdepodobne v Čenej sa stretli štyri Domy... Siedmy Usire, Ôsmy Eseta, Štrnásty Neftyda a Prvý Seth... jedna sa o Veľkých Manželov, (teda o výraz ktorý je dnes takto prekladaný) Veľký Manželia sú títo štyria ľudia, ktorí majú vládnutie ako povolanie, prácu. V ich domovoch by mali byť ich životní partneri. Takto je zobrazený dom Ôsmych v Egypte. Celé veky sa už Usire zobrazuje ako ten, ktorý zomrel v Egypte... vezmeme v úvahu, že Usire by mal pochádzať zo Siedmeho Vývojového Celku/Domu a jeho doménou je Slovo... slovo je to, čomu hovoríme pri prekladaní starých textov rovnako Syn Boží, keďže vznikajúci Zvuk je zrodený takmer súčastne so Svetlom/Slnkom... (tretí je Vzduch/Voda, tiež Dazdboh)

https://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1502:egyptske-pyram..

Egyptské číslice: Preddynastická doba, na egyptskom území, je charakteristická svojim zvláštnym zápisom, poskladaným z rôznych náuk od mnohých iných etník... teda číslice i znaky nie vždy sedia s neskoršími upravovanými už v egyptskej dobe dynastii, keď sú prispôsobované nárokom vládcu danej doby. Ďalším problémom sú naše vedomosti, poskladané len z nám dostupných oficiálnych znalosti, keď nemáme dostatok zdrojov k štúdiu a tak len ťažko dokážeme pripustiť možnosť mnohamilionov rokov starej ľudskej civilizácie a ešte horšie sa nám vtesnáva do týchto znalosti skutočnosť ich úžasných vedomosti... Jednou z teórii o číslach a znakoch ktoré sú následne použité k novovytvorenej egyptskej kultúre, by sme snáď mohli vziať v úvahu, že sú tvorené z rôznych etník a skupín... jednou z takýchto skupín, je skupina fenická, je možné, že u feničanov sa nejdna o priamu rodovú líniu, ale uskupenie ľudí na základe vedomosti.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslice

Austrália - jej podoba je v Hermonthis spodobena v Jazierku Zrodenia u stavby ktorá už nie je a jej meno znelo Chrám Zrodenia... a austrália nám prináša jednu dávnu epizódu, zapísanú starobylým, písmom... problém čítania starobylých textov sebou prináša možnosť nie práve adekvátne prijateľných výrokov od tých, ktorým sa preložený text zdá byť prinajlepšom komicky. Dôležité je ale snažiť sa pochopiť snahu, ktorá vychádza z dostupných zdrojov a je to práve táto snaha, ktorá i cez viditeľné prekážky pomalú posúva ľudstvo ku skutočnému poznaniu hodnôt, i takto pomaly cez čítanie starých textov... Môj náhľad na zápis v Austrálii je totožný, jedna sa o zápis starý, zložený zo znakov rôznych civilizácii v počiatkoch egypta a výprava o udalosti ktorá má spojitosť s našim príbehom Esety a Usira...

https://eldar.cz/hade/ancient_egyptians_in_australia.htm