Nadčasové zákoutí světa.

Zahrada je místo zvláštní a nepopsatelné i z hlediska přínosu lidskému duchu, lidskému vnímání, lidskému rozvoji. Obohacuje nás tedy i z hlediska povahy nehmotné: barvou, vůní, svým řádem... i když vesměs nás k úžasu přivádí právě tá hmotná zahrada, tím, co nám nabízí . Rozkvetlá, voňavá, plná plodů, má svůj rytmus, tempo kterým se odvíjí jeji čas nezávisle od času člověka. Vše v zahradě je tedy nadčasové, vše je dobré ke zkoumání i pečování. I když v konečném důsledků není zcela jasné, zda je zahrada tím kdo pečuje o člověka, jeho zdraví a život, nebo zda skutečně je člověk tím, kdo je nad rozvojem v zahradách správcem ustanoven....


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *