Hrad Brekov

V nejvýchodnějším cípu rázovitého i malebného slovenska, pokrytého hlubokými vzrostlými lesy, hebkými loukami posetými voňavými bylinkami a zurčícími řekami i potůčky, se na jednom z kopců poblíž Laborce, řeky pokojné i dravé zároveň, kdysi týčila k výšinám kamenná pevnost. Jméno tohoto kamenného sídla, je dnes odvozeno od vesničky pod ním - hrad Brekov.
Přibližně před 12 000 až 9000 léty je datován do této doby nejstarší objevený nález na tomto území, spadající do starší doby kamenné a vypovídající o osídlení v této oblasti.
Více o hradu Brekov, okolí i sdružení na záchranu hradu Brekov je možné najít na stránkách: zde

Každý hrad, pevnost, již od věku dávných, uchovává pro své okolí ve svých pevných zdech různé cennosti, jenž vytvořil duch a ruka lidská, ruka tvořivého člověka.
"Hradní poklad",  tak jako v minulostí, tak i dnes je možné doplňovat postupně v každé době a pro generace příští, již tvoří odkaz předků, vydává svědectví o jejich životě i hodnotách.

Tvoříte něco hezkého dle vlastní fantasie? Vyrábíte něco dle starých námětu? Nebo máte doma nějaký starý předmět a nevíte co s ním?
Chcete-li, můžete nám nějaký předmět  darovat. Bude umístěn do sbírky  s Vaším jménem jako dárce a po vytvoření vhodných prostorů, obdivován návštěvníky.

Jak darovat? Jednoduše.Okopírujte si následující formulář, vyplňte, podepište a společně s předmětem daru, odešlete na adresu:

Združenie na záchranu Brekovského hradu.
Brekov 4
06601 Humenné


Vámi darovaný předmět dostane číslo v katalogu s Vaším jménem a my Vám odešleme darovací smlouvu, podepsanou ředitelem sdružení a poděkování.

Cast sbírky bude možno spatřit i ve fotogalerii níže na stránce.

 

 

Darovací smlouva v případě, kdy dárcem je nepodnikatel

Darovací smlouva
Združenie na záchranu Brekovského hradu.
Brekov 4
06601 Humenné


zastoupený statutárním zástupcem p. ............................................................

dále jen obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ....................................................................................................................................................................

dále jen dárce

spolu uzavírají tuto darovací smlouvu

I.

Dárce poskytl obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(co je předmětem daru)

Dárce poskytuje tento dar na podporu činnosti  sdružení  na zachranu ....................................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................vypsat účel daru)

II.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému byla poskytnuta.

V ...................................... dne .........................................

dárce .......................................................................

obdarovaný .......................................................................
Darovacia zmluva v pripade, keď darcom je nepodnikateľ

 Darovacia zmlouva pre
Združenie na záchranu Brekovského hradu.
Brekov 4
06601 Humenné


zastupený štatutárnym zástupcom p. ............................................................

ďalej  len obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ..................................................................................

ďalej  len dárca

spolu uzatváraju túto darovaciu zmluvu

I.

Dárca poskytuje obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(čo je predmetom daru)

Dárca poskytuje tento dar na podporu činnosti  združenia  na zachranu .................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................vypísať účel daru)

II.

Obdarovaný dar prijímá a zavezuje se ho použiť k účelu, ku  ktorému bol poskytnutý.

V ...................................... dňa .........................................

dárca............................................................................

obdarovaný .......................................................................
 

 

 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *


Hrad Brekov

05.03.2009 04:17

Akce na hradě Brekov

Kalendár akcií ZnzBh 2009 marec-apríl 2009:  -Projekt   "Alej kráľa Mateja Korvína": 30.4. - 2.5.2009.:  - Workshop 20.6.2009:  -Workshop 14.-19.7. 2009:  -Prvý medzinárodný workcamp 2009 7.-8.8.2009:   -Workshop 21.-22.8.2009  - Workshop...

Celý článek

—————