Hrad Blansko

Kdysi dávno v Zemi české, více v té krajině směrem k Zemi půlnoční i Polárce, si na kopci z čedičového kamene, nad bystrým potůčkem i zelenými stráněmi, dům pro svůj rod založil, pán Václav z Vartemberka. A dům ten pojmenoval Blankenstein. Tehdy psal se rok 1400. A čas kráčel kroky sedmimílovými...
Dnes tento dům nese název hrad Blansko a více o všem co s ním souvisí se dozvíte na stránkách: zde 
Každý hrad, pevnost, již od věku dávných, uchovává pro své okolí ve svých pevných zdech různé cennosti, jenž vytvořil duch a ruka lidská, ruka tvořivého člověka.
"Hradní poklad",  tak jako v minulostí, tak i dnes je možné doplňovat postupně, v každé době a pro generace příští, již tvoří odkaz předků, vydává svědectví o jejich životě i hodnotách.

Tvoříte něco hezkého dle vlastní fantasie? Vyrábíte něco dle starých námětu? Nebo máte doma nějaký starý předmět a nevíte co sním?
Chcete-li, můžete nám nějaký předmět  darovat. Bude umístěn do sbírky  s Vaším jménem jako dárce a po vytvoření vhodných prostorů, obdivován návštěvníky.

Jak darovat? Jednoduše. Okopírujte si následující formulář, vyplňte, podepište a společně s předmětem daru, odešlete na adresu:

Sdružení na záchranu hradu Blansko
Ryjice č.p. 14,
403 31 Ústí nad Labem

Vámi darovaný předmět dostane číslo v katalogu s Vaším jménem a my Vám odešleme darovací smlouvu, podepsanou ředitelem sdružení a poděkování.

Cast sbírky bude možno spatřit i ve fotogalerii níže na stránce.Darovací smlouva v případě, kdy dárcem je nepodnikatel

Darovací smlouva

Sdružení na záchranu hradu Blansko
Ryjice č.p. 14,
403 31 Ústí nad Labem
zastoupený statutárním zástupcem p. ............................................................

dále jen obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ....................................................................................................................................................................

dále jen dárce

spolu uzavírají tuto darovací smlouvu

I.

Dárce poskytl obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(co je předmětem daru)

Dárce poskytuje tento dar na podporu činnosti  sdružení  na zachranu ....................................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................(vypsat účel daru)

II.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému byla poskytnuta.

V ...................................... dne .........................................

dárce .......................................................................

obdarovaný .......................................................................
Darovacia zmluva v pripade, keď darcom je nepodnikateľ


Darovacia zmluva

Sdružení na záchranu hradu Blansko
Ryjice č.p. 14,
403 31 Ústí nad Labem
zastupený štatutárnym zástupcom p. ............................................................

ďalej  len obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ..................................................................................

ďalej  len dárca

spolu uzatváraju túto darovaciu zmluvu

I.

Dárca poskytuje obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(čo je predmetom daru)

Dárca poskytuje tento dar na podporu činnosti  združenia  na zachranu .................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................(vypísať účel daru)

II.

Obdarovaný dar prijímá a zavezuje se ho použiť k účelu, ku  ktorému bol poskytnutý.

V ...................................... dňa .........................................

dárca............................................................................

obdarovaný .......................................................................

 

 


 

 

 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *