Eseta - veľké a malé manželstva egyptské. -6.

Eseta - veľké a malé manželstva egyptské. -6.

Ako sme mali možnosť vidieť, Mnta, Pani Ôsmeho Vývojového Cyklu vstupuje znova do partnerského stavu a spoločne so svojim novým partnerom otvárajú Deviaty Vývojový Cyklus, zakladajú rod známy dnes pod menom Bójovia. Na pozíciu Pani Ôsmeho Vývojového Cyklu je ustanovená mladá, ešte neplnoletá Eseta, ako jej budúci manžel je ustanovený Usire a dvojicou tvoriacou spoluvládcov poznáme pod menom Seth a Neftyda, ktorí zároveň tvoria malý manželský pár, práve tak ako Eseta a Usire. Veľký manželský pár je forma spoluvlády, alebo jasnejšie vyjadrenie je spoločná správa vladárskych úkonov stanovených špeciálne pre danú dvojicu.

Pojmeme všetky vývojové domy a nakreslíme si ich ako obdĺžnik s deliacou líniou uprostred. Na jednej i druhej strane bude sedem miestnosti. Počítať začíname zhora, ako na hodinkách a taktiež vo smeru chodu hodinových ručičiek. Jednotka je Prvý Vývojový celok, ktorý v túto chvíľu spravuje Seth a na spodnej strane je posledný Siedmy Vývojový Celok, ktorý spravuje Usire. Títo dvaja, sú zároveň pravým, mužským pilierom Chrámu Perúna. Na ľavej strane dole, hneď vedľa Usireho je Ôsmy vývojový Celok, ktorý spravuje Eseta. Navrchu je Štrnásty Vývojový Celok, ktorý spravuje Neftyda. Oni dve zároveň predstavujú ľavý pilier Chrámu Perúna a to ženskú časť. Tak ako sú Eseta a Usire určení pre Malé manželstvo, ktoré má byť skutočným manželstvom, len čo Eseta dosiahne plnoletosť a spoločne následne budú spravovať svoje malé územie ako muž a žena, sú určení priviesť na svet deti a žiť s nimi i vychovávať ich a zároveň plniť vladárske povinnosti, plynúce z toho, čo dnes čítame ako Veľké manželstvo egyptské. Eset spoločne so Sethom sú určení, aby viedli správu Prvého a Ôsmeho Vývojového Cyklu. Usire spoločne s Neftydou, majú viesť Siedmy a Štrnásty Vývojový Cyklus....

Neni mi zcela jasné, prečo bolo to takto určené, avšak pomaly, krok po kroku je možné dôjsť k určitým dielčím teóriám, ktoré následne bude možné uvádzať do celkového obrazu. V prvom rade je dôležité, že Eseta je ešte neplnoletá, teda spoluvládu za ňu v mnohých dôležitých rozhodnutiach vykonávajú traja určení poručníci. Ďalej budem vychádzať z náhľadu do rodových celkov, ktoré sú aktuálne vždy zložené z generačné rozdielnych prítomných osôb. Eset tak ako dieťa mohla vyrastať vo veľkej rodine, kde sa nemusí chodiť ďaleko pre rádu, alebo pomoc a osamotenie v novej krajine by mohlo byť pre ňu záťažou, ničmenej, je rovnako možné, že toto zloženie ako je zobrazované, bolo prvoplánové. Nakoniec Eset s Neftydou sú tu, aby boli jedna druhej poruke, kedykoľvek bude jedna alebo druhá potrebovať pomôcť, práve tak, akokeby boli sestry v rodovom celku.

Do dnešnej doby je uchovaných niekoľko obrazov, zobrazujúcich toto obdobie. Obdobie Štyroch Vládcov zo Štrnástich, teda skutočne, naplnené prácou. Egypt tohoto obdobia je skutočne Chrámom sveta. Prečítame si teda na dochovaných obrazoch na ako dlho, avšak najbližšie sa podivame na udalosť zničenia predchádzajúceho Ôsmeho Vývojového Celku. Čo sa vlastne stalo? Prečo prišlo znova ničenie?...

To čo je na týchto Štrnástich Vývojových Cykloch sympatické, je realita života, spojená s duchovnou náukou, kde avšak prevláda na úcte a láske stojaca realita všedného dňa. Znovuobjavenie tejto náuky života, je pochopenie úplnosti a jednoduchosti života.... Človek zomiera a rodí sa a v túto chvíľu vládnu ženy. Jedna rodí a druhá jej pomáha privítať nový život, pomôcť jej v tejto chvíli.... človek zomiera a opatrí ho žena, pretože obaja vedia, že nový život prichádza skrze ženu....

Náuka života, ktorá v sebe nesie život i smrť, telo i dušu. Náuka zákona a pozemského i vesmírneho skutočná. Tento avšak bol porušený a nahradený bol neprávosťou. Životom, ktorý nikam nevedie, pretože sa jedna o slepú ulicu. Je potreba vrátiť sa, prejsť celú slepú ulicu znova a vykročiť na jej otvorenom konci správnym smerom. Pri východe zo slepej ulice zastaviť, dať prednosť tým, čo sú v práve na prednosť a svoje kroky viesť tým samým smerom. Podľa zákona. Podľa zákona života.
 

 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *