Aukce

Aukce


Na této stránce naleznete zcela obyčejnou aukci, ve které můžete zakoupit uvedený titul - předmět za cenu která je určená jako "KUP PRAVĚ TEĎ! , nebo se můžete zapojit do aukce a daný titul- předmět zakoupit za cenu určenou licitací v postupné aukci, čímž se zahájením licitace ruší  nabídka "KUP PRAVĚ TEĎ!

Aukce trvá vždy 3 dny od uvedeného data počátku aukce, tedy nabídky prvního smluvního zájemce.
V případě že tento první zájemce nemá konkurenční příhoz, je nabízený předmět prodán za cenu nabídnutou tímto zájemcem, případně za cenu nabídnutou posledním zájemcem o koupě.

 

Sponzorovani.

Upozornění!
Táto část naších stránek :

1.- Aukce a Kup právě teď! je zaměřená přispět poměrnou části zisku na činnost neziskovým organizacím zaměřeným na opravu a udržování starobylých historických památek a taktéž neziskovým organizacím, jejichž činnost pomáhá vnést v povědomí široké veřejnosti práva dětí a jejích nárok na šťastný a pokojný život v zázemí domova a snaží se pomoci všem dětem, které jejich pomoc potřebuji, zázemí domova vytvořit.
Produkty nabídnuté zde v Aukci je možné zakoupit za cenu stanovenou jako cenu Kup právě teď!, nebo je možné nabízený produkt zakoupit v licitaci za libovolnou částku, ne však nižší než je vyvolávací cena k Licitaci.
V případě že se Vám kterýkoliv z produktů zadaný do aukce zamlouva, po jeho zakoupení od nás dostanete bonus v podobě maleho dárku  s poděkováním a jménem příjemce finanční částky a její výše.

2.- Hledáme sponzora - u neziskových organizaci se ne vždy dostává finančních prostředků k zakoupení běžných předmětu potřebných k výkonu činnosti. Na této stránce naleznete seznam potřebných předmětu, pro které se hledá sponzor.
Po zakoupení od nás obdržíte poděkování a malou pozornost jako výraz vděčnosti.

 


Darovací smlouva v případě, kdy dárcem je nepodnikatel

Darovací smlouva
 sdružení na záchranu .......................................... hradu
 se sídlem ............................................................................................


zastoupený statutárním zástupcem p. ............................................................

dále jen obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ....................................................................................................................................................................

dále jen dárce

spolu uzavírají tuto darovací smlouvu

I.

Dárce poskytl obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(co je předmětem daru)

Dárce poskytuje tento dar na podporu činnosti  sdružení  na zachranu ....................................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................vypsat účel daru)

II.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému byla poskytnuta.

V ...................................... dne .........................................

dárce .......................................................................

obdarovaný .......................................................................

 

 

 

Darovacia zmluva v pripade, keď darcom je nepodnikateľ

 Darovacia zmlouva pre
 združenie na zachranu .................................................................. hradu
 so sidlom  .............................................................................................................................................


zastupený štatutárnym zástupcom p. ............................................................

ďalej  len obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ..................................................................................

ďalej  len dárca

spolu uzatváraju túto darovaciu zmluvu

I.

Dárca poskytuje obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(čo je predmetom daru)

Dárca poskytuje tento dar na podporu činnosti  združenia  na zachranu .................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................vypísať účel daru)

II.

Obdarovaný dar prijímá a zavezuje se ho použiť k účelu, ku  ktorému bol poskytnutý.

V ...................................... dňa .........................................

dárca............................................................................

obdarovaný .......................................................................

 

 


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *