.

.

Tajemství soukromí
- látková tapisérie, zdobená na vrchní straně motivem z vlněné příze, zobrazujíce profil obličeje ženy a muže na pozadí temně modré, vyjadřujíce noc a překryto světle modrou vlněnou přízi splétanou do podoby krystalků,vyjadřujíce den pod slunečními paprsky, kdy Slunce znázorňuje žlutá růže pletená z jemné vlněné příze ve vrchní částí tapisérie.
Tapisérie se celkem skládá ze čtyř částí:
-vrchní, zdobené vlněným motivem s profilem muže a ženy, částí spodní vyšívané květinami a plody a dvou vnitřních částí se zmíněným tajemstvím...

Inspirace na vytvoření tapisérie je čerpána ze slovanského a též egyptského umění, které se vyznačuje řadou zvláštností a jednou z těch velice zajímavých, je zobrazování lidského profilu a očí. Egyptští umělci zobrazovali oči způsobem, jako kdyby se dívali do stran, avšak při plném zobrazení obličeje ze strany tak, aby vynikly črty zobrazované osobnosti.

Starověkou vzdělanost a umění charakterizují ideogramy, znaky a hieroglyfy. Zobrazení předdynastického umění v egyptě i u slovanů probíhá často za pomocí takzvaných ideogramů a personifikace,
co vypovídá o velice vzdělané společnosti, vládnoucí nejen základním všeobecným vzděláním, nýbrž též mající vědomostí o Kosmu, Kosmických zákonitostech, Zemi, Luně, Slunci.
Společnosti, žijící stylem pohanským, tedy v spjatosti s přírodou a využívající všech dostupných znalosti rovněž v zázemí technickém a stavebním.
Tuto společnost charakterizuje rovněž snaha o vytvoření univerzálního jazyka zápisu co nejjednodušší formou, obsahující v jednom znaku rozsáhlé množství vědomostí tak, aby zápis obsahoval přidáním dalšího znaku jednak možnost čtení a jednak aby tento zápis obsahoval přímo celou dějovou linií.
Ideogram je v egyptském předdynastickém pojetí základním uměleckým stvárněním vědomostí rozsáhlého charakteru ve smyslu vnímání prostřednictvím charakterových vlastností zobrazovaného předmětu.
Dokážeme-li vnímat celou egyptskou společnost jako dílčí celek dávné lidské civilisace, žijící na Zemi v danou chvílí, jsme schopní vnímat taktéž nedílnou součást této společnosti a tou je v dané době linie slovanské kultury.
Jakmile pochopíme alespoň základní pojmy egyptského písemného zápisu, jsme schopní chápat a číst zápisy slovanské kultury. Jedním ze společných rysů těchto kultur je pohanství ve spojení s chápáním významu a přínosu Slunce pro reálný život na Zemi.
Takzvané personifikované vyjádření egyptské podstaty Kosmu a vyjádření slovanské, vychází ze společného základu nedílné součástí ženského a mužského principu, nebo-li síly. Jejích společným znakem je rovněž zobrazování pohledu v nastíněném obličeji, jakoby stranou. Obsahují to jak první egyptské malby Eset a Usira, tak v slovanském zápisu je možné objevit podobnost se Svantovítem.

Tapisérie Tajemství soukromí obsahuje zápis o uvědomělé domluvě dvou lidí za účelem vytvoření domova a společného života.
Tento zápis obsahuje sdělení o společném sdílení dne i noci. O domově, kde je vše pod ochranou těch dvou o harmonickém životě založeném na vzájemné důvěře, porozumění.
O ženě jenž je poddajná, něžná, nesoucí svoji ženskou roli a o muži, jenž je přímočarý a čestný, plně nesoucí mužskou roli v zázemí domova i společnosti.
O nové generaci, která v tomto prostředí vyrůstá a nese tyto prvky vědomosti pro další generace.

Charakteristickým znakem této kultury je snaha zjednodušit zápis do takové míry, aby byl čitelný přes celá tisíciletí.
Veřejně dostupné umělecké předměty jenž můžeme dnes spatřit v muzeích, vypovídají o zručných umělecky nadaných lidech, vládnoucích rovněž množstvím vědomosti které vkládají do vytvářených předmětu, kterými se obklopují ve svých domovech.
Nedílnou součástí těchto domovů bývají též šité, vyšívané, tkané a různými technikami zdobené textilie.
Je potřeba si uvědomit, že dávné kultury své znalosti vpisovali do všech dostupných materiálů. Kámen, dřevo, keramika, papír - papyrus, sklo, kovy, minerály, textilie. Jejích obytné místností i prostory nebytové byly rovněž prostorem k zápisu jejich znalostí i zručnosti.

Tapisérie Tajemství soukromí - je tedy zcela osobitým Vaším soukromým sdělením o Vás, o Vašem domově, o všem, co si dovnitř tapisérie, zrovna tak jako do svého domova chcete vložit.
Části tapisérie:
-1. Vrchní strana s obličeji ženy a muže v provedení temně modrá v pozadí, znázorňujíce noc, překryta vlněným závojem znázorňujíce den.
-2. Světle modrý tyl - na tuto část tapisérie si postupně všíváte svá přání, své významné data, své vysněná přání. Jako slibovaný darek jste obdrželi nákres na vyšití, "jablko celé a poloviční"
Jablko je symbolem vládců a v symbolickém významu jsou žena a muž spoluvládci ve svém domově, znázornění jako jablko celé. Polovina jablka vypovídá o dětech, jenž jsou nedílnou součástí domova. Polovina proto, že k těmto dětem přicházejí vždy k vytvoření jejích vlastního domova, další poloviny.
-3.Temně modrá látka s bílými květy, vlnkami vody, rostlinami... symbolizuje cyklus, obnovu, harmonií...
-4.Zelená spodní strana tapisérie je vyšívaná květinovým motivem, též plody, symbolizujíce zahradu, domov, cyklus.

Tapisérie je otevřená, ze třech stran, aby bylo možné kdykoliv přidat vyšíváním další důležitou událost Vaši domácností. Sešívaná je jenom vrchní strana, navlečená na dřevěném držáku a tak tapisérie klidně může být zápisníkem krásných událostí ve Vašem životě.
Volba materiálu zrovna tak jako volba Vašeho partnera a způsobu života, podléhá Vám.


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *