07.03.2011 13:30

Symbol Země

 


Samostatnost a přec soudržnost, osobitost a přec kolegiálnost, jednoduchost a  přec elegantnost, znalost, avšak sdílená... tak nejak lze charakterizovat dnešní  svět. Přesto, že jsme si častokrát mnoho mil vzdálení, zdá se, že jsme si na  dosah. Můžeme společně diskutovat, aniž je nutné na odpověď čekat dlouhe dny,  nebo dokonce týdny. Můžeme se společně smát třeba na vlastním dovádění, nebo  můžeme kdekoho pomlouvat a peskovat mu, za to co zas vykonal, co se neshoduje s  naším názorem na společný svět. Avšak to co je nejkrásnější v dnešní dny je, že  se můžeme navzájem jeden od druhého učit. Značka: čemukoliv. Jsme si nesmírně  blízko i když ve skutečnosti jsme od sebe nesmírně vzdálení...jsme od sebe  nesmírně vzdálení i když ve skutečnosti jsme u sebe velice blízko...
 
 Seděla jsem na pažiti a četla si v knize. Egyptské umění. Krásný den, Slunce  svítilo, mírně povíval vánek...
 -"....?????????????...."
 Pokud s údivem pořád zkoumate otazníky nad touto větou, tak zrovna tak malý  okamih jsem s údivem v očích a knížkou v klíně, nehnutě seděla i já, než jsem  pochopila. Zemětřesení. Bylo to zemětřesení a než mi bleskla hlavou tato  myšlenka, přišel nový otřes a po něm pár dalších.
 Země se pod mým zadkem houpala jako dětská houpačka.
 V tu první chvílí, když se to zahoupalo poprvé, jsem se nebála. Byl to jen  nesmírný údiv, který se mi usídlil v očích. Paniku přinesly až další otřesy. V tu chvílí jsem si uvědomila, jak jsme bláhoví, jak se necháme ošálit "blikavými barevnými světýlky" Ničeho.
 Připraveni. To co je od nás žádáno v každé chvílí, je abychom pochopili, že  příroda je nesmírně mocná síla a je důležité tuto skutečnost nejen vnímat, nýbrž  se i řídit zákonem, který nám tato síla nabízí..
 Ozřejmila jsem si  tuto skutečnost ve chvíli, když jsem četla o zemětřesení,  které postihlo městečko Christchurch na Novém Zélandě. Městečko velice hezké ve  stylu staroanglickém, s krásnou katedrálou, dne 22.2.2011 v poledne postihlo
 zemětřesení. Velice silné a kdo nestihl vyjít z budovy v tu kratičkou chvílí,  zůstal v sutinách. Tak silné, že o 200 mil dál, odtrhlo kus ledove kry o  hmotnosti asi 30-ti mil. tun z blízké Antarktidy. Tak silné, že zničilo silnice,  způsobilo výpadek elektřiny a zničilo vodovodní potrubí...
 Řekla jsem si tehdy, nachystám si "balíček na chvíle po zemětřesení" Což vlastně  obnáší vše, co potřebuji, pokud by i zde bylo zemětřesení tak silné, že zničí  infrastrukturu a domy. Ať mám na chvílí vodu i trošku jídla, světlo a teplé  oblečení, případně provizorní úkryt před nepohodou vrtkavého počasí...
 Hlavou mi tedy bleskaji myšlenky co vše by měl balíček obnášet a kam jej uložit,  aby byl v bezpečí. Nicméně život jde dál. Práce i všední denní činnosti střídá  čtení běžných denních zpráv... takže k svému balíčku budu potřebovat přiložit  pár dalších drobností???... zrovna čtu, že pár "super vládců" v arabsko-afrických krajinách v  touze po stabilitě vlastní moci, zapomělo jaksi na jednu základní skutečnost a  tou je, že jsou "super vládci" pouze ve vlastním privátním světě a to jen sami  sebe. To co každý může neomezeně ovládat, jen jen jeho vlastní osobnost.
 Chci-li být vládce, to čemu mohu vládnout, je jen má vlastní osobnost, mé  myšlenky, mé konání,... jakmile zatoužím ovládat jakoukoliv jinou bytost,  jakýkoliv jiný živý organismus, jsem agresor, násilník a tento můj počin se  mi tedy následně jako bumerang i vrací... Takhle je jednoducho zapsaný zákon  odvěty v egyptských chrámech, neboli kamenných stavbách které dnes chrámy  nazýváme. Konáš-li tedy něco za účelem ublížení jinému, ubližuješ sám sobě...
 Prostí lidé, kteří se již dále nechtějí účastnit bezpráví, utíkají tedy do  jiných krajin. Utíkají s ničím, prázdnými dlaněmi i duši... jen vědí, že chtějí  žít jinak... co jedí muslimové???...
 Ráno, jako vždy, když čekám až z vody a pár zrníček kávy, vzejde to čemu říkám  ranní kafé, si prohlédnu své rostlinky. Jsou hezké, mám radost. Rostou a každý  den jsou o něco větší, mohutnější...
Kafé je fajn, zprávy ale netěší. Vím to již dlouhou dobu, čtu si o tom v  egyptských záznamech i další záznamy starých civilizací dávají tutéž podstatu.
Slunce se jaksi v tomto období bude chovat né zcela dle pravidel... dokonce se  již objevuji zprávy, že Slunce je možné na obloze spatřit hned ve dvou vydáních.
Úsměvné. Tak které je tedy to pravé? Proč staroegyptské záznamy obsahují též  zápisy o dvou Sluncích?
Dokonce novinový článek s odvoláním se na vědeckou komunitu říká něco ve smyslu,  že elektromagnetické výboje ze Slunce, mohou v těchto nebo nejbližších dnech,  měsících..., jednoduše vyplnit náš prostor kolem Země, zrušit naši  infrastrukturu, náš systém, nás???... tedy k nouzovému balíčku na přežití pro  sebe, si začnu pomalu přidávat pár drobností pro arabsko-africké spoluobčany, možná i  pro nějaké jiné etnika?
 Po této zprávě mne tedy napadá, že je nevyhnutné, mít u  svého domova vhodný podzemní prostor, vybavený vším potřebným k žití na delší  dobu, případně a pravděpodobně je to nesmírně závažné, uložit si do tohoto  prostoru rovněž i semena rostlin...zdroj čisté vody... zvířátka?...Nebylo něco podobného již někdy v lidské historií zapsáno? Bylo...
 Dopiju kafé, venku jsou chmúry jako na mém čele. Ale usmívám se. Perun mi znova  pozalévá. Jsem ráda, že dělá svoji práci čestně a statečně. Vždycky je vše   krásně umyté a voňavé.

Ještě si na chvílí sedám ke zprávám. Ta chvíle se prodlužuje. Údiv se zračí v  mých očích. Hlavou mi bleskne zpráva ohledně ztracené civilizace Atlantidy"...ti lidé měli vše a  přeci vše nakonec použili proti sobě. Zničili sami sebe..."  Tá šokující zpráva je "chemtrailis". Rozsypávání jedu a jedovatých látek v  ovzduší. Hliník. Mnohonásobně překročený limit hliníku v ovzduší, vodě, zemině, rostlinách, těle člověka...oslabení imunity... usazen v určitém množství v těle člověka způsobuje
 Alzhaimerovu nemoc... Alzhaimer je ten němec, který nám vše doma schovává a v  správném množství usazen na stěnách žil a tepen, způsobuje okamžitou smrt člověka, i každého živého organismu, tedy i zvířat a rostlin, stromů...Vyprahlá, jedovatá  pustá Země, holé skály posypané jedem?... kam spějeme? ... Hrajeme si na  Atlantidu? Kráčíme ve šlépějích ničitelů? Možná by stálo za to se na chvílí  zastavit, udělat krok stranou a kráčet stezkou míru, soudržnosti a rozvoje  osobnosti i planety.
 
 -"Mé jméno je Eset, jsem ještě téměř dítě a přec paní domu. Jsem správkyni Pevnosti a  ta, které je určen Sluneční svět. Tak rozhodli se moudrá Knížata Země a vše jest zde k  údělu tomu zhotoveno.
Vše v Pevnosti podléhá Paní domu a Pán domu je ji k tomu nápomocný. Pan i Pani  luk a strání, lesů i potoků čistých...  Vše zaznamenáno jest v kameni, ve skále jako zákon kamenný Maat. Kamenný zákon,  věčný a neměnný a jeho porušení je jen pastí Nicoty, jen bláhoví věří ve vlastní  moc...Senet (poznamka:SNT -ideogram,egyptsky papyrus)- vládce Nebe a Země je tá past, past pro chtíč a pro touhu  moci, otroctví a bohatství...posléze vše znova do ruk Knížatům Země se vrací..."
 
 
 Myslím, že bude vhodné, ještě jednou Vás mílí přátelé upozornit na skutečnost, že téměř všechny událostí které prožíváme, které jsme prožili a i ty, které ještě  jenom přijdou, jsou zaznamenané ve starých textech. Ať se již jedná o staré  indické eposy, sumerské texty, egyptské hieroglyfy, indiánské tradice, nebo  pohanské runy a obrázky a mnoho dalších. 
Pokud tedy egypt zahájil v dnešních dnech pochod k samostatnosti lidu, již není  důležité zda se jedná jen o konspiraci, nebo je to skutečné přání lidu. Tá cesta  je již otevřená a je to paradoxně pravě egypt, kde je následnost událostí až do dnešních  dnů jak psace, tak obrazově zaznamenána. Všechny národy a etnika mají tuto cestu  dochovanou již téměř jenom v tradicích a ústném podání. Myslim, že bude každému  jenom k prospěchu, si vše v klidu domova ještě jednou z lidské historie a  lidských zákonů zopakovat.
 Válka a všechno další kolem násilí, nepatří na planetu Zemi... proto Knížata Země tehdy, když umluvou byla zvolená krajina kolem řeky Nil, jako pevnost Země dohodou určená, ( pozn.PTAH-egypt) zvolili dítě - pannu, (pozn.Eset)  jako symbol Země, ješte nedospělou pannu, jako vzor, společně s Usir.
Je mi líto, pokud někdo špatně četl stará sdělení, nebo záměrně si zaměnil symbol míru, lásky a čistoty, za symbol chtíče a touhy po  moci a bohatství...

 

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *