11.04.2011 23:42

Rodová uskupení - Území

Hluboké lesy majestátního vzrůstu, protkané strmými roklemi, krystalovými studánky chladné, chutné vody i mechem pokrytými braly. Krasové propasti i žírné lány úrodné země. Louky a pastviny vonící bylinkami, potůčky s bahnitými zatonemi... a mnohém víc nám nabízí naše uzemí.
Množství mýtů napovídá o moudrostí naších předků, mnoho pozůstatků tajemných objektů vypovídá o utajené minulosti nám dávno předcházejících generací.
Před pár dny mi do očí padl článek na internetu ohledně průzkumů českého a slovenského etnika v souvislostí se zjištěním doby, po jakou se slovaci na uzemí slovenska zdržují a totéž pro české etnikum na uzemí česká.
Byl vybrán vzorek DNA z mladší doby kamenné. Výsledky poukázaly na skutečnost, že na slovensku žije 80% slovaku s DNA shodnou s vybraným vzorkem z tohoto uzemí. Výsledky v čechach již tak příznivé nejsou. Prokazují, že původních čechu jenž žijí na uzemí čech přibližně 8 000 let je zde pouhých 10%

Naše historie je nesmírně stará a naše mýty nejsou pouhé pohádky pro děti. Naše krajiny, obě, jsou nesmírně krásné a lidé tohoto uzemí někdy chrání i omnoho víc, než je možné vypovědět.
Kdysi platilo, že rody na daném uzemí ochraňovaly pradávná mystéria, která se směla předávat dál jen z generace na generací. Již před nějakou dobou jsem si četla o snahách mnohých zvídavců, objevit jeskyni knížete Radegasta v cechach, objevit tajemnou Měsíční jeskyni na slovensku, objevit jeskyni tajemného vojska, které má pomoci lidem v těžkých časech...
Proč? Proč někoho tak urputně láká objevit něco, co je skryto? Nejdříve se zeptejme sami sobě: -"proč to chci objevit.?"
-"Chci tam najít bohatství? Proč? Co s ním? Chci tam najít pradávnou historií lidstva? Proč? Co s ní udělám? Chci být slavný? Nebo chci skutečně s čistou mysli a srdcem odkrýt pradávná mystéria kolébky lidstva?"

Pokud chceme skutečně otevřít dveře tajemné komnaty, je potřeba vědět, že to též zvládneme pochopit.
Nejdříve tedy bude dobré vědět, že dávné civilisace skutečně používali vysoko vyspěle technologie. Tyto technologie je možné najít v různých částech naši planety volně na územích které již dlouhou dobu nik neobývá. Další střípky jsou ještě pod ochranou těch, kteří toto uzemí obývají a je prozatím v jejích zájmu na daném uzemí zůstat i nadále.
Je tedy zbytečné pátrat po jeskyni knížete Radegasta, když jeji vchod je na pozemku, který je znám jen těm, kteří jej maji chránit...

Knížecí dům Ra-d-u-g-a  je sedmým ze čtrnáctí knížecích dómů naší pradávné kultury. Co o ní víme? Hledá ji někdo? Chybí někomu? Hledal někdo knížecí dům, nebo hrobku praotce Čecha? To nejsou jenom mýty. To jsou fakta.

Pojďme se na chvílí zamyslet nad jinou známou jeskyni, nebo spíše obrovským podzemním prostorem na uzemí dnešního Turecka. Jedním z mnohych zde, je Derinkuyu. Podzemní prostory, které pojmou přibližně dvatisice lidi, uzpůsobené tak, aby bylo možné zde vytvářet činnost, žít a pracovat, učít se, i spát. Proč? Proč se někdo namáhal vytvořit zázemí v podzemí?
Má naše součastná generace poznatky kam jít v případě přírodní katastrofy, nebo v případě jaderné války? Má poznatky jak přežít?
Kdo má takové poznatky? Pravděpodobně ti jenž chrání prastará mystéria? Ti jenž ochraňují prastará sídliště kolébky lidstva?
Co ti kteří tyto vědomosti nemají? Jaká je odpověď? Velice pravděpodobně ta, že si podobné ochranné úkryty mají vytvořit sami a sami si též vytvoření těchto zázemí obhájit. Porozumět proč jsou podobné prostory vytvářený.
Jakmile pochopíme proč si máme podobné prostory vytvořit, porozumíme i důvodu, proč nám ti na jejíchž uzemí se podobné prostory nacházejí nechtějí vyjevit jejích přítomnost.

Ten prvni krok, je spjatost s přírodou. Chybí nám cit naslouchání přírodě, cit pro porozumění přírodě a jejím cyklům, jejímu životu, příslušnosti k přírodě a jejím zákonům.
Když uhynou rostliny a voda na znečistění jedovatými chemikáliemi, na radioaktivitu, uhyne i ten, kdo ji měl chránit. Člověk. Zůstane zde ten, kdo má možnost vejít do prostorů, které vytvořili jeho dávné generace, ten který tak jako ti před ním naslouchá přírodě a ví, kdy má do těchto prostorů vkročit...

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *