05.04.2011 11:18

Rodová společenství - "...lože poslední -1"

Kolem nás na planetě Zemi je nádherný svět světel,barev a vůní. V čase zimním je vše trpitive bílé, Mrazík a Bílá královna nabízejí krásu svých snů v podobě bílých vloček, nádherných na pohled a zároveň nesmírně křehkých, když se dotekem rozplývají v to, z čeho vzešli - voda.. voda čistá a průzračná, poddajná i mocná. Voda živá a léčící, Voda mrtvá a zabíjející. Voda, která se z průzračné tekutiny dokáže změnit v nádhernou bílou sněhovou vločku v níž je ukrytá její vzácnost, její tajemství úžasu.
Příroda v zimném čase spí klidným spánkem, aby se v jarní čas probudila a v paprscích Slunce, ke kterému Země pomalu naklání tú svoji stranu jenž je v klidu pod bílou peřinou, počala nový cyklus obrody, aby jako paní domu kdy prostírá stůl ve svém domovu za radostného štěbetání dětí, prostřela pro své dětí stůl svých výtvorů a plodů, ozdobený vůní a barvami květů a štěbotem ptactva.
Paprsky Slunce pomalu odkrývají peřinu a vše v přírodě, dle daných zákonů, jenž jsou neměnná, raší a kvete, posléze přináší plody, by znova vše odešlo ve svůj čas do "lože bílého"...
Rodová společenství - jak je charakterizovat? Na určitém uzemí žije rod, který má své dávné zvyklostí, své dávné vědomostí, svůj dávný původ. Má své domovy do kterých se znova a znova rodí nová pokolení, má své místo, kam ukládá své mrtvé. Má své místo do kterého přicházejí cizinci i místo pro setkávání se.
To co je posvátné, je domov. Je to místo vyhrazené pouze pro členy domácností. Je zde lóže dvou, lóže deti i místo pro hraní se děti. Domov, ve kterém vyrůstá nová generace, domov, místo vědomostí starých a místo vědomostí přicházejících. To další posvátné místo rodu, je místo, lože poslední, posvátné místo předků, jenž odešli do "říše" k oddechu...
Dnes máme pro své blízké jenž odešli, místa, které chráníme. Jejích jméno je hřbitov. Na narušitelé kteří tyto místa znesvětí, ničí náhrobky i předměty které svým blízkým na jejich "mohylku" nosíme, šleháme bičem v podobě zákonu. Pokutujeme je, zavíráme do vězení pro výstrahu, oznamujeme všem že YX a XY v noci znesvětili místo mnohých mrtvých na hřbitově FF.
Zkuste se zeptat indiánů, kde mají posvátné místo svých předků. Pravděpodobně Vám to neřeknou. Zkuste se zeptat starých lidí, kdo byl v rodovém společenství odpovědný za klid posvátných míst předků. Pravděpodobně Vám to neřeknou. Proč? Pravděpodobně proto, že máte vlastní rodové společenství a jeho zákony máte dodržovat....
Ráno mne zaujala krátká zpráva archeologické společnosti, že v Praze, Terronske ulici byl objeven hrob "třetího pohlaví" z doby cca 2800 před naším letopočtem, pravděpodobně patřící do kultury šňůrkové.
To, co je na této zprávě velice zajímavé je fakt že před 2800 lety na uzemí česka žili lidé, měli svoji kulturu, vyráběli vázy, šperky kterými se zdobili, stavěli domy ve kterých spali a měli i zákon ukládaní svých mrtvých "do lože posledního"
Další krátká zpráva ranní zní v tom samém duchu. Matka v Anglii, vyfotila svého pětiletého kluka a na fotografii vedle nej, objevila průsvitné tělo menšího kluka. Bez rozpaku přiznala, že doma mají duchy, nicméně jim neškodí a její pětiletý syn si s vyfocenym "duchem" jednoduše hraje...
Co tedy žijeme? Bez ostudu potrestáme vandaly, kteří dnes rozbíji mramorový náhrobek na hřbitově s odůvodněním, že porušili posvátný klid naších blízkých. Nicméně v úplném klidu se zabíjíme ve válkách a zločinech, stavíme si domovy a silnice i zábavní centra na "místech kde spí naší předcházející generace", vytahujeme jejích kosti a předměty jim patřící z jejich hrobky, abychom se učili jaký svět byl kdysi...
Máme nějaký zákon, který dokáže takovou činnost specifikovat? Dokážeme sami na základě těchto indicií najít správný směr pro svůj život, správnou míru pro svou činnost, správný přístup ke všemu kolem nás?
Dokážeme najít splecnou řeč k tomu, abychom poskládali sami střípky života na Zemi a slepili je do jednoho celku?
Možná ještě otázka?...Zeptejte se, snad i hlasem, nejen srdcem... Kolik mrtvých již spočinulo na tom místě na kterém pravě sedím, stojím? Kdo je v tuto chvílí zrovna vedle mne? Co potřebuje???....

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *