16.03.2011 12:09

...Perun - Sluneční Chrám...

 ...když Slunce ráno ze své kolébky, po temné, chladné noci vstává, ranní cervanci svižně radostí štěbetají, slunečnice své tváře k Slunci natáčejí a kolébku Slunce na obloze, růžový závoj halí, když zlatavé Slunce svůj krok oblohou chystá se zahájit a svůj Chrám Sluneční před Chrámem Temnoty obhájit...

...Perun - Sluneční Chrám, - P.R.U.N. - (zapsáno znakmi: staroslovanskými runami, nebo i egyptskými hieroglyfmi, znamená zjednodušeně Pevnost (dům) slunce, vody, života... význam celkový je avšak nesmírně obsáhlý též: P.JIE.R.U.N.)
Chápeme-li avšak zcela jednoduchý pojem Chrám, je naše Země v objetí Kosmu zrovna tím Chrámem, který jednotlivé duchovní společenství zaměňují za stavby v nichž se seskupují a vyznávají zde svůj náboženský směr... sděluji zde svému bohu své přání, žádostí, svůj bol...

Když v dobách ani né tak dávných, jsouc tomu snad i ještě sto let pozpátku, šli kupci krajinou a vyprávěli v koutech Země co vše se kde v krajích dalekých událo, byla to již téměř dávná historická skutečnost z důvodů prošlých dálek... když si dnes já čtu co se kde událo, počítám danou událost snad jen v hodinách vzdálenou...

Nostradamus a jeho dílo, promlouvající přes oceán času:
-"Východ bude naplněn deseti tlaky vody. "
-"Pět je jedna - objeví se hrob ohně na východě. "
-"Čtyři králové budou v sedmi dnech smrtelně zraněni. ".....
-"Dva od Brestu, ranní červánky založí."....

Když Bible popisuje jak se Mojžíš vzpíral něčemu co měl udělat na příkaz, nicméně něměl pražádnou chuť to vykonat, když Nostradamus po dlouhém a rozporuplném zvažování přeci jen se uvolí vnést do povědomí davu své děsivé vize,..když mnoho dalších před Mojžíšem i po Mojžíšovi.... když mi dnes si čteme to co se děje, zrovna tak devět z nás nemá pražádnou chuť k tomu, jakkoliv komentovat tyto událostí a přec nakonec vždy jedni z nesmírného množství těch deseti usedají a snaží se říci, že se děje něco co je v rozporu se Zákonem Země, Slunečního Chrámu..
Dnes již chápeme, že každá bytost má svoje tempo vývoje, který je potřeba respektovat. Dnes již víme, že moudrý této Země se vždy snažili své znalosti zahalit závojem, který by snad měl odhalit jen ten, jenž je již téměř na tom samém vývojovém stupni...
Když se tedy dnes prolouskávám zprávami ze světa, čtu si o krajině vycházejícího Slunce. Japonsko....
Když se kdysi Nostradamus prolouskával zprávami ve svých vizích o stavu světa, viděl Japonsko zalité desetimetrovými vlny přívalů vody, viděl, nebo snad spíše chápal smrtelné zraněné čtyři krále - vodu, vzduch, země a lidi... a hrob ohně tyto událostí pojmenoval..
Nostradamus tak jako všichni ostatní moudrý lidé této planety, využíval téměř všechny své vědomostí k tomu, aby nemusel podávat děsivé vize přímo tak jak je měl možnost rozpoznat. Říká-li tedy hrob ohně, má na mysli nejen oheň ve středu Země, nýbrž též jaderní elektrárny, které jsou téměř skutečným hrobem, tedy umřením toho, co bylo zcela běžné a to ohně k ohřátí, ohně k přípravě jídla... ohně jako symbolu rodinného krbu, domova..
Myslím, že stojí za připomenutí, že zrovna tak, jak různé dávnověké zápisy v ideogramech, runách,, hieroglyfech,... nejsou jenom jednorázovým písmenkem, slovem, nýbrž nesmírným množstvím návazných informací, tak i Nostradamovy vize zapsaným významem dávají obraz který spíše máme pochopit jako soubor událostí.
Přípojím-li ke katastrofickým vizím následnou zprávu o ranních červáncích, přichází k nám sdělení positivní ve formě pochopení předchozího varování a Nostradamus jej vyslovuje jako zjednodušenou slovní hříčku pro množství informací, přicházejíce ze slovního spojení "dva od Brestu" tj. Brest na západě ve Francii a Brest na východě na území Bieloruska (původně ruské federace) též rozdílné kulturné a historické zázemí a další informace, tedy rozsáhlé území europy a ruska, podle jeho vize založí společnou novou kulturu na základě historických znalostí, s poukazem na nový zrod... Eos, bohyně ranních červánků, oznamující příchod boha Heliosa, měnící se na bohyni dne Hemeru a následně na bohyni Hesperu, Večernici.. otevirajici cyklus...Positivům znamená absolutní positivum, jako vyvážení absolutního negativa... Má-li tedy na mysli Nostradamus rovnováhu, zmiňuje se v tomto případě o děsivých událostech jenž jsou reálna a jako vyvážení negativa je positivum "nového jitra" nového zrodu na zcela jiném základu než je negativní realita...

Je-li nám známo, že je zcela zbytečné vysvětlovat sousedovi, že "hnůj" na jeho dvorku nás též obtěžuje svým zápachem i prosakovanimk močůvky do naši studny, ze které pijeme vodu, protože jeho vědomosti o společném sdílení vzduchu, Země a vody, prozatím tak daleko nesahají, pochopíme i to, proč se Mojžíš vzpíral dát někomu do ruk Zákon, proč Nostradamus vkládal své vize do jinotajů, proč všichni moudří v dobách dávných zapisovali své vědomosti do znaků, jimž rozuměli jenom sami a též i ti, kteří se chtěli této znalosti se srdcem skutečně otevřeným účastnit.
Chce-li tedy náš soused mít svůj hnůj na svém dvorku, má jej mít, nicméně, k poznání že to škodí nejen nám, nýbrž i jemu, musí dojít sám a rovněž sám musí svůj hnůj uklidit...

Kolík ještě lidských životů padne, do jaké míry dojde znečištění Země, než začneme se srdcem otevřeným číst a do svého života aplikovat positivní sdělení starých záznamů?...positivní a pohanský způsob života?...

 

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *