02.06.2011 18:02

Odpovědnost -1. (plus diskuse)

Citát:
Viktor Frankl: "Být člověkem, znamená být uvědomělým a být odpovědným."
George Bernard Shaw: "Svoboda znamená odpovědnost - proto se jej většina lidí bojí."
Moliere: "Nejsme odpovědni jen za to co děláme, nýbrž i za to co neděláme."

Co je to vlastně odpovědnost? Zač vše vlastně neseme odpovědnost?
Nese někdo odpovědnost za nás, za náš život, za naše konání? Nese někdo odpovědnost za naše zdraví, vzdělání, za náš rozvoj? Za stav společnosti na této planetě? Za čisté a zdravé prostředí? Je tedy zde někdo kdo vědomě nese veškerou tuto odpovědnost?...

Viktor Frankl si myslí, že být člověkem znamená být uvědomělým a odpovědným. Jak ale stanovíme, zda jsme uvědomělí a odpovědní? Jsou na odpovědnost nějaké normy? Zákon? ...
A když ano, která společnost, které etnikum, má ten pravý zákon pravící o uvědomění a odpovědnosti člověka? Europane? Indiáni? Afričané? Azijci? Indové? Nebo snad kmeny žijící v džungli?...

Bernard Shaw si myslí, že odpovědnost člověka, jde ruka v ruce se svobodou. Svobodou čeho? Těla? Ducha? Jak dalece byly tedy lidé svobodní a odpovědni ve feudálním zřízení, jak dalece byly svobodní a odpovědni v socialistickém zřízení, jak dalece jsou svobodní a odpovědni v demokratickém zřízení?

Jak dalece mohu být svobodným a odpovědným člověkem, když téměř nic nevím o lidské společnosti, když nemám téměř žádný přístup k informacím, když nemám nic o čem můžů rozhodovat?...

Moliere si myslí, že nejsme odpovědni jen za to co děláme, nýbrž i za to co neděláme. Jak hluboký je tento výrok v době Moliera? V době feudální monarchie a svrchované vlády kardinála Mazarina a Krále Slunce?

Co si myslíme my dnes? Zač vše neseme odpovědnost? Jsou europane odpovědní za hlad v africe? Mají europane dostatek jídla?
Jsou indove odpovědni za vzdělání hawaiskych domorodců? Máme odpovědnost za kulturno-historický odkaz předků na území na kterém žijeme? Máme jen a jen my sami odpovědnost za vlastní plnou mísu jídla? Za vlastní střechu nad hlavou?
Za vlastní rozvoj, vzdělání, zdraví?... Kdo jsem já, my, společnost, lidé planety Země...???

—————

Zpět


Diskusní téma: Odpovědnost -1.

Datum: 03.06.2011

Vložil: admin

Titulek: ???

Kdyz Vas neco napadne, diskutujte...

Odpovědět

—————

Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *