04.03.2013 23:44

Malý okruh

Čas minula je precízne zdobený patinou. Vždy, keď získam nejaký starý rozbitý kus nábytku ktorý už nik nechce, sa moja myseľ stíši a pátra pomocou pohľadu ako by bolo možné znova nájsť pravú chvíľu z dávno strateného času. Čas prvý, keď sa tento dnes už rozbitý kus skvel vo svojom plnom lesku umelcových zručnosťou eskalujucich dní. Hľadám prítomné farby, pohybujúce sa okolo a imaginárne ich natieram na imaginárne znovu sa skvuci kus... dnes, ja tu stojím dnes a to čo sa kedysi pyšnilo prívlastkom umelecké dielo, je v troskách a z čias minulých je tu prítomný len náznak dávnej skutočnosti.

Boli traja, osudom i rodom zviazaní. Dodnes obdivovaní i zatracovaní. Muži. Pevní, možno spočiatku ani netuziaci po vrcholových postoch, ničmenej kráčajúci po ceste vedúcej k trónu... Július Gaius Cézar, Marcus Antoniu a ešte jeden,... Octavianus.

Cézar, pevný ako skala. Antonius, opilec a zhýralec. Ten ďalší, ... Octavianus...ctižiadostivý a krutý, neštítiaci sa žiadnych hanebnosti, neobhliadajuci sa na žiaden zákon... dnes je tu už len "malý okruh" z niekdajšieho lesku ich dní. Minulosť odkrýva karty a stále dokola naseptava, "vyšší berie" tak krutosť si zasadla na rímsky trón v osobe muža čo krokom ráznym vykročil priamo k stolcu. Jedinečný a božský nechal si vravieť a predsedal tiež pontifexu. Najvyšším kňazom i sudcom, tým čo viedli kalendáre, vyhlasovali sviatky i viedli kroniky obci. To pontifikovia boli kedysi znalci zvykového práva i sudcovia a v ich celé stal volený pontifex maximus. Do doby, než sa Octavianus rozhodol, že mu tiež táto funkcia prináleží.A tak sa ustanovil vládcom svetským i duchovným. Cisár ríše rímskej.

Dnes podľa veštieb predposledný pontifex (pápež) uvoľnil svoj trón, poplatný Rímu od čias Octavia a prísť by mal posledný, predtým, než ktos zas uzujmut si hodlá trón a riecť ťa veštba bola planá? Spočítať predpoklad sa nie vždy dobre dá. Nie vždy to vie tiež ani vestálka. Ten odlesk dávna už tak len v súkromí si nájde "čakateľ na trón" svoj stratený čas, keď okruhom sveta hľadal seba sám.

 

 

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *