18.07.2009 11:18

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce

 Dohodu o provedení  práce lze sjednat na provedení konkrétního úkolu, na určitý vymezitelný pracovní obsah. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít v případě, kdy je rozsah vykonávané činnosti v rozmezí 150 hodin.

Rovněž je limit 150 hodin vykonávaných pro jednoho zaměstnavatele i rocnim limitem, včetně všech smluv mezi daným zaměstnavatelem a fyzickou osobou.

Fyzická osoba smí vykonávat činnost na dohodu o provedení práce i pro více zaměstnavatelů s limitem v rozsahu 150 hodin pro každého zaměstnavatele, což může činit i 1500 hodin, nebo i více.

(Limit hodin u vykonávané činnosti, při Dohodě o provedení práce lze využívat efektivně, tedy jenom k přímému výkonu práce s předem smluvenou hodinovou odměnou za tento pracovní výkon. Efektivním přístupem k práci při Dohodě o provedení práce, je možné  "imaginárně" získat rozšíření limitovaných 150 hodin.

Dohoda o provedení práce by měla byt uzavřena písemně, nejpozději 1 den před započetím výkonu této práce a jedná se o smluvní ujednání mezi dvěma stranami. Zákon zde ale ponechává i formu na vůli zúčastněných stran, tedy platí jak ujednání písemné, tak ujednání ústní. Z výdělku platíme jen daň z příjmu , ale neplatíme zdravotní a sociální pojištění,  neplatí tedy nic zaměstnanec ani zaměstnavatel.)

 

DOHODA O PROVEDENI PRACE   podle § 232 a násl. zákoníku práce

uzavřená mezi:

Pan/í....................................................................................
datum narození .....................................       rodne číslo ...................................
bydliště........................................................................................................................
(dále jen „zaměstnanec“)
a
.......................................................................................................................................
zastoupená/ý
(dále jen „zaměstnavatel“)

Vymezení práce:..........................................................................................................

Místo výkonu práce:...................................................................................................

Práce začne dne:............................... bude odevzdána dne:................................

Rozsah práce (hodin/dnů):.....................................................................................

Zaměstnanec obdrží odměnu: ............................................................................
bezprostředně po odevzdání práce / dne:..........................................................

Práce musí být provedena ve sjednané době,
jinak může zaměstnavatel od dohody odstoupit.

O dalších povinnostech obou smluvních stran platí
ustanovení Zákoníku práce v platném znění.

Další ujednání dohody:............................................................................................... 

Datum a místo podpisu:...................................................

Podpis zaměstnance:.......................................................                 

Podpis zaměstnavatele:....................................................

 

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *