17.02.2009 15:00

Dodaci list

 

Firma: Dodací list číslo................ ze dne................................


Por.č: Množství:  Měrná jedn.: Text ....................................................................Cena jedn............... Cena celkem
1...........................................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................................................
6..........................................................................................................................................................................................
7..........................................................................................................................................................................................
8..........................................................................................................................................................................................
9...........................................................................................................................................................................................
10. Množství:.......... Cena:.......................................
11.Dodal:......................................... Dne:......................................... Podpis:.................................................................

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *