20.10.2010 15:00

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva v pripade, keď darcom je nepodnikateľ

 Darovacia zmlouva pre
Združenie na záchranu Brekovského hradu.
Brekov 4
06601 Humenné


zastupený štatutárnym zástupcom p. ............................................................

ďalej  len obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ..................................................................................

ďalej  len dárca

spolu uzatváraju túto darovaciu zmluvu

I.

Dárca poskytuje obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(čo je predmetom daru)

Dárca poskytuje tento dar na podporu činnosti  združenia  na zachranu .................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................vypísať účel daru)

II.

Obdarovaný dar prijímá a zavezuje se ho použiť k účelu, ku  ktorému bol poskytnutý.

V ...................................... dňa .........................................

dárca............................................................................

obdarovaný .......................................................................

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *