20.10.2010 14:58

Darovací smlouva

Darovací smlouva v případě, kdy dárcem je nepodnikatel

Darovací smlouva
Združenie na záchranu Brekovského hradu.
Brekov 4
06601 Humenné


zastoupený statutárním zástupcem p. ............................................................

dále jen obdarovaný

a

pan/paní ...........................................................

adresa ....................................................................................................................................................................

dále jen dárce

spolu uzavírají tuto darovací smlouvu

I.

Dárce poskytl obdarovanému sponzorský dar ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................(co je předmětem daru)

Dárce poskytuje tento dar na podporu činnosti  sdružení  na zachranu ....................................................... hradu  v oblasti ...................................................................................................................................................................................vypsat účel daru)

II.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému byla poskytnuta.

V ...................................... dne .........................................

dárce .......................................................................

obdarovaný .......................................................................

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *