17.02.2009 15:00

Komisni smlouva

SMLOUVA O OBSTARANI PRODEJE VECI
                                                         číslo:

dle obc. zak., hlava 8, odd.3, § 737, §738, §739, §740, §741


SMLUVNI  STRANY:
Objednatel:………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………(dale jen objednatel)
a
obstaratel……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..(dale jen obstaratel)
se dne: ………………… dohodli o obstaráni prodeje předmětu smlouvy (komisní prodej)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
za cenu: …………………………………………………………………………………………..
Obstaratel má po prodeji předmětu smlouvy právo na odměnu ve výši 20% z uhrazené kupní ceny za předmět smlouvy.

Datum:                      Objednatel:…………………           Obstaratel:……………………

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *