17.02.2009 15:22

Čestné prohlášení vlastníka nemovitosti.

 

Čestné prohlášení.

Já (jméno, příjmení, bydliště)..........................................................................................
...............................................................................................................................................
prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem vlastníkem nemovitosti (co,kde)..
...............................................................................................................................................
s nemovitosti mohu disponovat, na této nemovitosti neváznou žádná břemena,
ani jiná omezení a je v mém zájmu uzavřít s potencionálním zájemcem smlouvu
o prodeji této nemovitosti.

Dne............................................. Podpis (ověřeny)...................................................

—————

Zpět


Citat:

Toužíš-li něco vykonat, vytvořit a chceš to skutečně, pevně a neoblomně, musíš mít dobrý cíl.
* A. Pavlova *

...Jestli se může něco pokazit, vesměs to pravděpodobně těž proběhne téměř na sto procent.
* Z Murphyho zákonů *

...Výjimka potvrzuje pravidlo.
* Lidová moudrost. *

...Dnes a denně se milióny lidí ve světě pokoušejí zrovna o to samé co Vy. Dokažte, že jste lepší. 
* Bill Gates *

...Vyber si to nejlepší ze světových učení, syntézou to spoj a aplikuj to do svého života. 
* I'ting *